639-2019/01 – Praktické aspekty systémů managementu kvality (PASM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Získání základního souboru znalostí a dovedností v oblasti aplikace požadavků systémových standardů ISO 9001 a IATF 16949 pro oblast managementu kvality, které umožní studentům (absolventům) snáze aplikovat tyto požadavky v praxi. Získané znalosti: - interpretace požadavků na systémy managementu kvality a dalších doporučení aktuálních standardů; - zavádění, udržování a rozvoj systémů managementu kvality v různých typech organizací. Získané dovednosti: - aplikace vybraných stěžejních požadavků na systémy managementu kvality dle stávající normativní základny; - implementace principů managementu kvality do procesů a činností organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Budování a udržování systému managementu kvality je úzce spjato s požadavky standardů, které se zaměřují právě na tuto část řízení organizace. Jedním z těchto standardů je generická norma ISO 9001. Znalost požadavků normy ISO 9001 a schopnost jejich naplnění v praktických podmínkách organizací je jednou z klíčových dovedností manažerů kvality. Studenti budou mít možnost se v tomto předmětu podrobně s požadavky ISO 9001 seznámit, na vzorových příkladech pochopit jejich podstatu a formou případové studie získat dovednost jejich aplikace.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. 2. ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha: ÚNMZ, 2016. 3. NENADÁL, J. a kol. Managementu kvality. Elektronické studijní texty. VŠB-TUO, 2022. 4. DEFEO, J.A. Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence. Seventh Edition 7th Edition. Columbus: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1259643613.

Doporučená literatura:

1. HOYLE, D. Automotive quality systems handbook: ISO/TS 1649:2002 edition. 2nd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN 0-7506-6663-3. 2. NENADÁL, J. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4. 3. ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: ÚNMZ, 2015. DENTCH, M.P. The ISO 9001:2015 implementation handbook: using the process approach to build a quality management system [CD-ROM]. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2017. ISBN 978-0-87389-938-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování celosemestrálního projektu. 80% docházka na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma (analýza současného stavu systému managementu kvality v organizaci) s minimálním rozsahem 20 stran. Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem prostřednictvím IS.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-2017 MK Management kvality Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy managementu kvality – charakteristika základního souboru norem ISO řady 9000, požadavky normy ISO 9001 – příklady praxe. 2. Požadavky normy ISO 9001, příklady praxe - pokračování. 3. Základní principy managementu kvality dle ISO řady 9000 a možnosti jejich naplňování v souladu s požadavky ISO 9001. 4. Požadavky a doporučení na řízení dokumentace v systémech managementu kvality dle ISO 9001 a ISO/TR 10013, příručka kvality. 5. Management rizik, základní charakteristika, postupy. 6. Procesní řízení v systémech managementu kvality dle ISO 9001, základní charakteristiky, principy, definování kritérií procesního řízení a tvorba procesní mapy – část 1. 7. Procesní řízení v systémech managementu kvality dle ISO 9001, základní charakteristiky, principy, definování kritérií procesního řízení a tvorba procesní mapy – část 2. 8. Management zdrojů – řízení lidských zdrojů (karta pracovního místa), hodnocení účinnosti výcviku (ISO 10015) a hodnocení dodavatelů. 9. Hodnocení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, postupy a metodiky. Proces vyřizování stížností a reklamací (ISO 10002 a 10003). 10. Auditováni systému managementu kvality, principy a postupy (ISO 19011), plán a program auditu. 11. Neustálé zlepšování v systémech managementu kvality, nápravná a preventivní opatření. 12. Přezkoumání systému managementu kvality dle ISO 9001. 13. Norma ISO 9004 – Řízení udržitelného úspěchu organizace. 14. Rozdíly v požadavcích ISO 9001 a IATF 16 949.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 60 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Není povinná účast na cvičení. Splnění všech povinných úkolů jako ostatní studenti (odevzdání 1 celo-semestrálního projektu) v individuálně dohodnutém termínu. Zpracování případných dalších úkolu v závislosti na reálné účasti studenta na výuce po individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní