639-2020/01 – Základy managementu kvality (ZMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalosti z oblasti aplikace principů a procesů managementu kvality, o použití metod a nástrojů managementu kvality v různých etapách životního cyklu. Studenti se naučí aplikovat základní statistické metody managementu kvality, využívat formy zpětné vazby od zákazníků a analyzovat ekonomické účinky zlepšování kvality v různých typech průmyslových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení významu, principů, procesů, metod a nástrojů managementu kvality v průmyslových organizacích. Vysvětleny budou základní koncepce managementu kvality a postupy managementu kvality v různých fázích životního cyklu produktů. Pozornost bude věnována i ekonomickým analýzám v managementu kvality, jakož i přístupům Evropské Unie k zabezpečování kvality a posuzování shody.

Povinná literatura:

NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-561-2. DEFEO, J.A. Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence. Seventh Edition 7th Edition. Columbus: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1259643613. NENADÁL, J., VYKYDAL, D., KLAPUT, P. a E. TYLEČKOVÁ. Management kvality. Elektronické studijní texty. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/

Doporučená literatura:

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0. PYZDEK, T. a P.A. KELLER. The handbook for quality management: a complete guide to operational excellence. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0-07-179924-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná (ústní a písemná) zkouška. Vypracování 2 seminárních prací. Vyřešení 1 závěrečného (zápočtového) testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 3 – Systémy managementu jakosti: submodul Systémy managementu jakosti I, submodul Systémy managementu jakosti II, submodul Management jakosti. Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Analýza statistické stability procesů, submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy příčin variability, návrhy opatření ke zlepšení, vyhodnocení dosaženého zlepšení.

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky managementu kvality, základní definice pojmů 2. Základní principy, koncepce a přístupy managementu kvality. 3. Požadavky a doporučení souboru norem ISO ř. 9000 na systémy managementu kvality. 4. Základní procesy managementu kvality. 5. Management kvality v etapách návrhu a vývoje. Základní metody a nástroje plánování kvality. 6. Procesy managementu kvality v nakupování. Procesy managementu kvality ve výrobě a poskytování služeb. 7. Ekonomické aspekty managementu kvality. Výdaje vztahující se ke kvalitě a možnosti jejich měření. 8. Ověřování shody produktů. Základní typy a formy technické kontroly - význam a funkce. Řízení neshodných produktů. 9. Lidský faktor v managementu kvality. 10. Základy auditování systémů managementu kvality. 11. Metodologie zlepšování. Základní metody a nástroje zlepšování kvality. 12. Přístupy EU k zabezpečování kvality a posuzování shody výrobků. 13. Rozvojové trendy v managementu jakosti, integrace systémů managementu. 14. Modely excelence organizací a jejich aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 60 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Není povinná účast na cvičení. Splnění všech povinných úkolů jako ostatní studenti (vypracování individuálního projektu, vyřešení průběžného a zápočtového testu) v individuálně dohodnutém termínu. Zpracování případných dalších úkolu v závislosti na reálné účasti studenta na výuce po individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní