639-3001/02 – Systémy managementu kvality II (SMK II)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalosti o interpretaci principů managementu kvality z pohledu vrcholového vedení, jakož i o zavádění a rozvoji modelů excelence. Naučit se používat vybrané metody a nástroje zpětné vazby od zákazníků a další metody odhalování příležitostí ke zlepšování systémů managementu kvality. Pochopit zvláštní požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu kvality.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení role vrcholového vedení v systémech managementu kvality a aplikaci metod a nástrojů strategického managementu kvality, jako je benchmarking, sebehodnocení, programy partnerství s dodavateli, modely excelence apod. Část výuky bude orientována na vysvětlení zvláštních požadavků automobilového průmyslu na systémy managementu kvality.

Povinná literatura:

[1] NENADÁL,J-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press. 2008, 384 s. (ISBN 978- 80-7261-186-7) [2] NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261-152-6) [3] Elektronická studijní opora Systémy managementu jakosti II

Doporučená literatura:

[1] HRUBEC,J.-VIRČÍKOVÁ,E. a kol.: Integrovaný manažérsky systém. Nitra. Slovenská poĺnohospodárska univerzita. 2009, 543 s. (ISBN 978-80-552-0231-0) [2] NENADÁL,J.-VYKYDAL,D.-HALFAROVÁ,P.: Benchmarking. Mýty a skutečnost. Praha. Management Press. 2011, 263 s. (ISBN 978-80-7261-224-6)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou na studenty žádné další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-2003 SMK I Systémy managementu kvality I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy a koncepce moderních systémů managementu kvality. 2. Aplikace principů vůdcovství v systémech managementu kvality. 3. Odpovědnost vrcholového vedení v systémech managementu kvality. 4. Benchmarking – význam a využití v managementu kvality. 5. Měření spokojenosti zákazníků – význam a postupy. 6. Měření loajality zákazníků – význam a postupy. 7. Programy partnerství s dodavateli 8. Měření výkonnosti procesů a organizací. 9. EFQM Model Excelence – podstata a kritéria. 10. Sebehodnocení organizací – význam a postupy. 11. Hodnotící rámec RADAR a jeho aplikace v managementu kvality. 12. Požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu kvality, část I. 13. Požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu kvality, část II. 14. Integrace systémů managementu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní