639-3002/05 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Filip Tošenovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Tošenovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS Schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět ekonometrie rozšiřuje učivo regresní analýzy z matematické statistiky. Studují se podmínky, za kterých jsou klasické postupy regresní analýzy použitelné a alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit. Pro potřeby modelování ekonomických vztahů je učivo doplněno o výklad časových řad a to klasickou i Box-Jenkinsovou metodikou. Klasická struktura ekonometrie je doplněna o aplikace Taguchiho ztrátové funkce.

Povinná literatura:

TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2592-2. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm. CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-93-4. HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. Praha: VŠE, 1998. ISBN 80-7079-102-0. BOX, G. E. P., G. M. JENKINS and G. C. REINSEL. Time Series Analysis: Forecasting and Control. NY: Wiley, 2008. ISBN 978-118-67502-1. WEI, W. W. Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods. NY: Pearson Addison Wesley, 2006. ISBN 978-0321322166.

Doporučená literatura:

ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. ARLT, J. a M. ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha: EkoPress, 1999. ISBN 978-80-245-1300-3. TOŠENOVSKÝ, J. Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2007. ISBN 978-80-02-01882-7. KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Hong Kong: Macmillan, 1973. ISBN 0-333-22379-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dva testy v průběhu semestru, kdy jejich bodový zisk se počítá do souhrnného zisku bodů k zápočtu. Jedna seminární práce, kdy její bodový zisk se počítá do souhrnného zisku bodů k zápočtu. Zkouška je písemnou formou.

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm od strany 151

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních, odevzdání zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Modelování časové řady klouzavými průměry 2. Modelování časové řady exponenciálním vyrovnáním 3. Klasické charakteristiky časové řady 4. Stacionarita a sezonnost časové řady 5. Box-Jenkinsovy charakteristiky časové řady 6. Modely AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) 7. Heteroskedasticita 8. Autokorelace 9. Multikolinearita 10. Metoda GLS 11. Taguchiho ztrátová funkce a její aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na semináři

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.