639-3003/03 – Počítačová podpora managementu kvality II (PPMK II)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat typy software využívaného v managementu kvality - identifikovat možnosti využití programu Minitab v managementu kvality - aplikovat program Minitab při zpracování dat - aplikovat program Minitab při řešení úloh z oblasti managementu kvality a interpretovat dosažené výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení pokročilých aplikací počítačové podpory managementu kvality. Studenti se seznámí s vybranými programy a jejich možnostmi a naučí se řešit úlohy managementu kvality pomocí programu Minitab. Důraz je kladen na správnost postupu řešení a správnou interpretaci dosažených výsledků.

Povinná literatura:

PLURA, J. a P. KLAPUT. Počítačová podpora managementu jakosti s využitím programu Minitab. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. MELOUN, M. a J. MILITKÝ. Statistická analýza experimentálních dat, Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1254-0. PLURA, J. a P. KLAPUT. Computer Aided Quality Management II. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI_ENG/QM/Computer%20Aided%20Quality%20Management%20II.pdf MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control. 7th edition. Hoboken: Wiley, 2013. ISBN 0-471-31648-2.

Doporučená literatura:

GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. LAUDON, K. C a J.P. LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (13th Edition). Harlow: Pearson, 2014. ISBN 0-13-230461-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška. Vypracování 2 seminárních prací. Úspěšné vykonání průběžného testu a zápočtového testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Průzkumová analýza dat, submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy systémů měření, submodul Analýza statistické stability procesu. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NOSKIEVIČOVÁ, D. Základní statistické metody managementu jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektů a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam počítačové podpory v oblasti managementu kvality. Informační systémy managementu kvality. 2. Tvorba informací pomocí sběru a zpracování dat. Management dat. 3. Specializované programové produkty v oblasti počítačové podpory managementu kvality. 4. Vybrané statistické programy a jejich vhodnost pro řešení úloh z oblasti managementu kvality (Minitab, Statgraphics, Statistica, QC-Expert, SPSS, SAS, atd.) 5. Charakteristika programu Minitab a možnosti jeho využití v managementu kvality. 6. Práce s datovými soubory a projekty v programu Minitab, import a export dat. 7. Výpočty v Minitabu, vytváření nových proměnných. Vybrané operátory a možnosti jejich využití v managementu kvality. 8. Třídění a řazení dat. 9. Průzkumová analýza dat. 10. Testování hypotéz v Minitabu (testování normality, testy dobré shody, t-test, F-test). 11. Regresní a korelační analýza v Minitabu. 12. Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (diagram příčin a následků, Paretova analýza, analýza systémů měření) 13. Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (analýza způsobilosti procesu, statistická regulace procesu). 14. Další speciální software pro různé oblasti managementu kvality (Statgraphics, QC Expert, Palstat aj.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní