639-3004/01 – Plánování kvality II (PK II)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat a klasifikovat pokročilé metody plánování kvality - identifikovat vhodné metody pro různé situace - aplikovat vybrané pokročilé postupy a metody plánování kvality - interpretovat výsledky aplikace metod a navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení pokročilých postupů a metod plánování kvality. Pozornost je věnována moderním metodickým přístupům k plánování kvality produktů, požadavkům procesů schvalování produktů do sériové výroby, pokročilým postupům analýzy způsobilosti procesů, postupům analýzy systémů měření a dalším specializovaným metodám.

Povinná literatura:

PLURA, J. Plánování jakosti II [online]. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2588-5. PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1.vydání. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-543-1. PLURA, J. Quality Planning II [online]. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. Dostupný z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/study-support/ GRYNA F. M., RICHARD C. H., CHUA a JOSEPH A. DEFEO. Juran's quality planning and analysis: for enterprise quality 5th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2007. ISBN 978-0-07-296662-6.

Doporučená literatura:

STAMATIS, D. H. Introduction to risk and failures: tools and methodologies. Hoboken: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-1-4822-3479-4. Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení: referenční příručka. 2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN 978-80-02-02142-1. PPAP – Proces schvalování dílů do sériové výroby. 4. vydání. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. Analýza systému měření (QS 9000: MSA, 4. vyd., 2010). Česká společnost pro jakost, 2011. ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality. – Směrnice pro plány kvality. Praha: ČSNI, 2006. ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: ČSNI, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy systémů měření. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. PLURA, J. Plánování jakosti II. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektů a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metodické postupy plánování kvality produktů. Metodika APQP. 2. Plány kontroly a řízení a jejich použití. 3. Procesy schvalování dílů do sériové výroby. Plány kvality. 4. Rozšířené možnosti využití metody QFD - matice matic. 5. Speciální postupy analýzy možností vzniku vad a jejich následků metodou FMEA. 6. Analýza stromu poruchových stavů. 7. Postupy analýzy způsobilosti procesu v nestandardních situacích. 8. Citlivost indexů způsobilosti na změny procesu. Faktory ovlivňující vypovídací schopnost indexů způsobilosti. 9. Analýza způsobilosti procesů v případě neměřitelných znaků kvality. 10. Postupy analýzy systémů měření. Analýza stability, strannosti a linearity systému měření. 11. Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. 12. Analýza systémů měření při kontrole srovnáváním. 13. Metodika řešení problémů. 14. Základy projektového managementu. Management kvality v projektech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní