639-3004/03 – Plánování kvality II (PK II)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat a klasifikovat pokročilé metody plánování kvality - identifikovat vhodné metody pro různé situace - aplikovat vybrané pokročilé postupy a metody plánování kvality - interpretovat výsledky aplikace metod a navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení pokročilých postupů a metod plánování kvality. Pozornost je věnována moderním metodickým přístupům k plánování kvality produktů, požadavkům procesů schvalování produktů do sériové výroby, pokročilým postupům analýzy způsobilosti procesů, postupům analýzy systémů měření a dalším specializovaným metodám.

Povinná literatura:

PLURA, J. Plánování jakosti II [online]. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2588-5. PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1.vydání. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-543-1. PLURA, J. Quality Planning II [online]. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. Dostupný z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/study-support/ GRYNA F. M., RICHARD C. H., CHUA a JOSEPH A. DEFEO. Juran's quality planning and analysis: for enterprise quality 5th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2007. ISBN 978-0-07-296662-6.

Doporučená literatura:

STAMATIS, D. H. Introduction to risk and failures: tools and methodologies. Hoboken: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-1-4822-3479-4. Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení: referenční příručka. 2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN 978-80-02-02142-1. PPAP – Proces schvalování dílů do sériové výroby. 4. vydání. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. Analýza systému měření (QS 9000: MSA, 4. vyd., 2010). Česká společnost pro jakost, 2011. ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality. – Směrnice pro plány kvality. Praha: ČSNI, 2006. ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: ČSNI, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní čast). Vypracování 2 seminárních prací. Úspěšné vykonání průběžného testu a zápočtového testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy systémů měření. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. PLURA, J. Plánování jakosti II. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektů a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metodické postupy plánování kvality produktů. Metodika APQP. 2. Plány kontroly a řízení a jejich použití. 3. Procesy schvalování dílů do sériové výroby. Plány kvality. 4. Rozšířené možnosti využití metody QFD - matice matic. 5. Speciální postupy analýzy možností vzniku vad a jejich následků metodou FMEA. 6. Analýza stromu poruchových stavů. 7. Postupy analýzy způsobilosti procesu v nestandardních situacích. 8. Citlivost indexů způsobilosti na změny procesu. Faktory ovlivňující vypovídací schopnost indexů způsobilosti. 9. Analýza způsobilosti procesů v případě neměřitelných znaků kvality. 10. Postupy analýzy systémů měření. Analýza stability, strannosti a linearity systému měření. 11. Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. 12. Analýza systémů měření při kontrole srovnáváním. 13. Metodika řešení problémů. 14. Základy projektového managementu. Management kvality v projektech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní