639-3005/04 – Speciální statistické metody (SSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude schopen zvolit správné grafické metody a statistické testy pro ověřování předpokladů o datech - student bude umět zvolit správný systém přejímacích plánů; - student bude umět zvolit vhodné metody SPC v případě porušení předpokladů pro použití klasických Shewhartových regulačních diagramů. Získané dovednosti: - student bude schopen aplikovat přejímací plány v různých praktických situacích; - student bude schopen implementovat složitější netradiční metody SPC; - student bude schopen využívat při aplikaci výše uvedených metod vybrané SW.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit teoretické základy a praktické znalosti studentů, s důrazem na statistickou regulaci procesů. Důraz je kladen na postupy ověřování předpokladů o datech, komplexní řešení zadaného problému. Pozornost je věnována složitějším netradičním metodám, zejména v oblasti statistické regulace procesu.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Noskievicova-Specialni-statistika.pdf. JAROŠOVÁ, E. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. MONTGOMERY, D. C. Statistical quality control: A modern introduction. Hoboken: J. Wiley, 2013. ISBN 978-1118146811.

Doporučená literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI_ENG/QM/Special%20Statistical%20Methods.pdf. MITRA, A. Fundamentals of quality control and improvement. Hoboken: Wiley, 2016. ISBN: 978-1-118-70514-8. TOŠENOVSKÝ, J. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 978-8-072-25040-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška. Vypracování 2 individuálních projektů. Průběžná kontrola připravenosti na cvičení. Vyřešení zápočtového testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy:submodul Analýza statistické stability procesu, submodul Postupy analýzy příčin variability, návrhy opatření ke zlepšení, vyhodnocení dosaženého zlepšení. NOSKIEVIČOVÁ, D. Speciální statistické metody – nekonvenční regulační diagramy. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NOSKIEVIČOVÁ, D. Speciální statistické metody. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.BRODECKÁ, K. a kol. Elektronická sbírka příkladů k předmětům zaměřeným na aplikovanou statistiku v rámci studijních plánů oboru Management jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. NOSKIEVIČOVÁ, D. Special Statistical Methods for Quality Management. Studijní opory. Doplňkové texty v anglickém jazyce Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování individuálních projektů; absolvování průběžných kontrolních testů a zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Komplexní statistická analýza jednorozměrných dat (grafické metody ověřování normality dat, nezávislosti dat, homogenity dat, konstantnosti střední hodnoty a rozptylu). 2. Komplexní statistická analýza dat (statistické testy normality dat, nezávislosti dat, homogenity dat, předpokladů o parametrech rozdělení). 3. Statistické základy statistické regulace procesu (SPC). 4. Předpoklady pro použití klasických Shewhartových regulačních diagramů a jejich ověřování. 5. Přehled a volba klasických Shewhartových regulačních diagramů. 6. Konstrukce a analýza klasických Shewhartových regulačních diagramů. 7. Přehled a volba netradičních regulačních diagramů. 8. Regulační diagramy při nenormálním rozdělení znaku jakosti . 9. Regulační diagramy s pamětí (CUSUM, EWMA ). 10. Metody SPC při nízkém stupni opakovatelnosti procesu (Cílové Short Run diagramy). 11. Metody SPC při nízkém stupni opakovatelnosti procesu (Standardizované Short Run diagramy). 12. SPC při autokorelovaných datech. 13. Metody SPC pro vysoce způsobilé procesy (CCC, CCC-r diagramy). 14. Základy statistické přejímky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast ve výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Tj. - vypracování 2 správně vyřešených programů; - vypracování 2 seminárních prací. Rozsah povinné účasti: 50%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů MPZ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní