639-3007/04 – Moderní směry současného managementu (MM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student se bude orientovat v celé škále současných aplikačních směrů a metodických aspektů; - student získá vědomosti o rozdílech mezi jednotlivými manažerskými koncepcemi a o podmínkách jejich uplatnění - student se detailně seznámí s principy, metodami, nástroji a metodikou implementace vybraných manažerských metod a technologií (Six Sigma, Lean Manufacturing). Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o inovačním rozvoji systému managementu výrobní i nevýrobní organizace; - student bude umět aplikovat řadu moderních manažerských metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student má získat komplexní přehled o aplikačních a metodických aspektech moderního managementu; má se detailně seznámit s úspěšnými manažerskými přístupy; má pochopit místo současných manažerských paradigmat a přístupů v procesu inovačního rozvoje managementu; má si osvojit vybrané metody a postupy.

Povinná literatura:

VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1. KOŠTURIAK, J. a Z. FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. PYZDEK, T. a P. KELLER. The Six Sigma Handbook. New York: McGraw Hill, 2014. 978-0-07-184053-2. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI_ENG/QM/Modern%20management%20approaches.pdf. BAKER, M. Digital transformation. Buckingham: Buckingham Business Press, 2014. ISBN 978-1500448486.

Doporučená literatura:

KOŠTURIAK, J . Kaizen – Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Praha: CPress, 2010. ISBN 978-80-251-2349-2. WANG, L. a S. C. L. KOH. Enterprise networks and logistics for agile manufacturing. Berlin: Springer, 2010. ISBN 978-1849962438. KULL, H. Mass customization: Opportunities, methods and challenges for manufacturers. New York: Apress, 2015. ISBN 978-1484210086.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet na základě zpracování seminární práce a její obhajoby, zpracování 1 prezentace tématu doplňujícího studovanou látku. Příprava a realizace 1 lean hry, absolvování 5 lean her, zapojení do analýzy 1 případové studie z praxe. 80% docházka na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu na vybrané téma doplňující přednášenou látku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy managementu (vymezení základních pojmů, struktura managementu, vznik a vývoj moderního managementu). 2. Aplikační směry managementu 1 (Management změn (interních, změn stálých, kritických). Krizový management. 3. Aplikační směry managementu 2 (Procesní management, Outsourcing. BPR). 4. Ostatní aplikační směry managementu (management kvality, environmentální management, management znalostí, logistický management, Category management, Brand management). 5. Manažerské metody – přehled. 6. Six Sigma (princip, cíle, postup zavádění, infrastruktura). 7. Six Sigma (metody, nástroje, ukazatele). 8. Manažerské technologie – přehled. 9. Štíhlá výroba (princip, cíle, postup zavádění). 10. Štíhlá výroba (metody a nástroje). 11. Masová kustomizace. Agile management (principy, cíle, prostředky). Integrované přístupy (Lean Six \Sigma, Leagile management). 12. Synergie v managementu (pojetí synergie v moderním managementu, klasifikace typů synergií a jejich efektů). Praktické uplatnění synergie (strategické aliance). 13. Management hodnotových inovací. Strategie managementu inovací. Inovační sítě. 14. Digitální transformace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 80 % účasti ve výuce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku