639-3011/03 – Diplomový seminář I (DS I)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student získá hlubší teoretické znalosti týkající se procesů, které jsou předmětem řešení jeho diplomové práce, a metod, které bude při řešení problému aplikovat; - student se seznámí s požadavky na zpracování odborného textu. Získané dovednosti: - student si prohloubí schopnosti samostudia; - student si prohloubí komunikační dovednosti v podmínkách praxe.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti budou seznámeni s požadavky na diplomovou práci, se způsobem citace literárních zdrojů a dojde k sestavení finální podoby zadání diplomové práce. V další části předmětu pak studenti budou zpracovávat rešeršní (teoretickou) část své práce pod vedením přidělených vedoucích.

Povinná literatura:

LENORT, R. Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html

Doporučená literatura:

TAUFER, I., J. KOTYK a M. JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační,habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student musí odevzdat vyučujícímu a vedoucímu diplomové práce dokument v rozsahu minimálně 15 stránek pro diplomovou práci. Student prezentuje stav řešení diplomové práce před studenty a vyučujícím. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení diplomové práce a její zhodnocení vyučujícím a vedoucím diplomové práce. Zápočet udělí vyučující ve spolupráci s vedoucími práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování teoretické části diplomové práce, příprava prezentace k dosavadnímu postupu řešení a její obhajoba před studenty a vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-3008 DP Diplomové praktikum Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sestavení finální podoby zadání diplomové práce. 2. Studium doporučené literatury a podnikových materiálů. 3. Literární rešerše českých zdrojů vztahujících se k tématu diplomové práce. 4. Literární rešerše zahraničních zdrojů vztahujících se k tématu diplomové práce. 5. Individuální řešení diplomové práce. 6. Konzultace dosažených výsledků s vedoucími diplomové práce. 7. Vypracování teoretické části diplomové práce. 8. Prezentace a obhajoba dosažených výsledků před studenty a vyučujícím.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní