639-3012/01 – Řízení znalostí (KM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je vedena s cílem pochopit, že úspěch, kvalita a konkurenceschopnost podnikového řízení závisí především na schopnostech, znalostech a dovednostech lidí - zaměstnanců a na jejich trvalé výchově a celoživotním učení se. Získané znalosti: - Umět definovat, rozlišit a kvalifikovat podnikové znalosti; - Umět se orientovat v systémech řízení znalostí. Získané dovednosti: - Umět analyzovat potřeby rozvoje podnikových znalostí; - Osvojit si některé metody hodnocení znalostí lidí/ zaměstnanců.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na podání uceleného souboru soudobých znalostí a informací k problematice řízení lidského potenciálu podniku, učící se organizace a konečně rovněž problematice znalostí a znalostního managementu v podnikové praxi. Student si osvojí základní procesy v oblasti řízení znalostí, jejich specifika a seznámit se s dostupnými metodami hodnocení znalostních aktiv v podmínkách praxe.

Povinná literatura:

1. PETŘÍKOVÁ, R. a kol.: Lidé v procesech řízení (Multikulturní dimenze podnikání), Professional Publishing, Praha, 2007. 2. PETŘÍKOVÁ, R.: Jakost a lidský faktor, e-lerningová podpora předmětu, VŠB-TU Ostrava, 2008. 3. PETŘÍKOVÁ, R. a kol.: Moderní management znalostí. Professional Publishing, Praha, 2010, ISBN 978-80-7431-011-9.

Doporučená literatura:

1. BUREŠ, V.: Znalostní management a proces jeho zavádění. Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1978-8. 2. BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. a kol: Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-069-0 3. TRUNEČEK, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti, Ostrava: Profesional Publishing, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování konkrétního písemného zadání, osobnostní test, vyhodnocení. Průběžný test. Zápočtový test.

E-learning

Stránky fakulty FMMI

Další požadavky na studenta

Požadovaná účast na cvičeních. Studium aktuálních časopiseckých materiálů. Aktivní účast na konzultacích a vypracování semestrální práce na zadané téma, přičemž výběr zadání bude realizován v souladu s osnovou předmětu (viz ad 1-14), v rozsahu min. 10 stran A4. Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem, prostřednictvím IS (případná konzultace k projektu možná po dohodě s přednášejícím). Absolvování zápočtového testu - výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny po jeho absolvování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení znalostí jako významná součást celopodnikového řízení. 2. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. 3. Znalosti, systémy řízení znalostí (definice, historický vývoj). 4. Základní přístupy k řízení znalostí. 5. Řízení znalostí v aktuálních dokumentech QMS (standardy ISO, EFQM model excelence) 6. Vymezení základních aktivit řízení znalostí. 7. Řízení znalostí jako proces, klíčové procesy v oblasti řízení znalostí. 8. Znalostní pracovník (charakteristika). 9. Přínosy a bariéry řízení znalostí. 10. Analýza potřeb rozvoje znalosti lidí. 11. Metody hodnocení nehmotných aktiv/ znalostí (znalostní účty) 12. Od konkurence produktové ke konkurenci znalostní. 13. Podnikové znalosti jako konkurenční výhoda. 14. Význam znalostního řízení v procesech plánování a neustálého zlepšování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Seminární práce Semestrální projekt 10  0
                Test Písemka 10  5
                Prezentace Jiný typ úlohy 10  0
                Aktivita Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní