639-3013/01 – Řízení změn (CM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit a analyzovat důvody ke strategickým změnám v organizaci. 2. Aplikovat vybrané metody managementu změn. 3. Navrhovat přístupy k hodnotové analýze. 4. Vyhodnocovat efektivnost a účinnost změn v organizacích. Cíl předmětu: Předat studentům širší teoretické a praktické znalosti z oblasti inovací, managementu změn, hodnotového managementu a metodik TRIZ a WOIS. Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní kroky procesu změny a definovat základní principy a postupy managementu inovací; - student bude umět formulovat význam a využití hodnotového managementu; - student bude umět popsat základní principy metody TRIZ; Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k využití a aplikaci základních principů hodnotového managementu - student bude umět rozhodovat o vhodnosti využití kroků změny v oblasti managementu změn - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k oblasti TRIZ a WOIS do své budoucí praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti o možnostech řízení inovačních procesů za účelem dosáhnutí prosperity podniku. K tomu slouží zvládnutí základů teorie inovací a nástrojů řízení inovací. Základy hodnotového managementu, jako i informace o možnosti uplatnění metod pro tvorbu a řešení inovačních zadání tvoří těžiště předmětu. Jedná se o účinné nástroje řízení změn, zdokonalování systémů a procesů. Manažerské zručnosti potřebné k prosazování změn, jako i požadavky na schopnosti vedoucích týmů jsou součástí kapitol, které pojednávají o potřebě a možnostech získání pracovníků pro potřebné změny. Takto jsou posluchači připravování pro řízení změn v organizaci, které jsou potřebné pro zabezpečení konkurenceschopnosti podniku.

Povinná literatura:

[1] HALFAROVÁ, Petra. Řízení změn. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2582-3. Dostupné http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/CM/index.htm [2] VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 443 s. ISBN 80-726-1068-6 [3] KOTTER, John P a Holger RATHGEBER. Náš ledovec se rozpouští. Vyd. 1. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2008, 155 s. ISBN 978-80-7349-100-0. [4] JOHNSON, Spencer. Kam se poděl můj sýr? Praha: Pragma, 2004, 97 s. ISBN 80-720-5942-4. [5] KOTTER, John P. Srdce změny: skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003, 200 s. ISBN 80-726-1095-3.

Doporučená literatura:

[1] ČSN EN 12973:2000. Hodnotový management. Praha, ČNI, 2000. [2] DOSTÁL, Vladimír, Jaroslav LOUBAL a František BARTES. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009, 375 s. ISBN 978-80-7418-003-3. [3] POLLAK, Harry. Jak odstranit neopodstatněné náklady: hodnotová analýza v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 148 s. ISBN 80-247-1047-1. [4] KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5. [5] KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5. [6] VDA 4. Zajišťování kvality před sériovou výrobou: Základní nástroje, SWOT, DMU, DFMA, TRIZ. 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test Referát na zvolené téma Seminární práce

E-learning

stránky FMMI http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/CM/index.htm

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů. Vypracování seminární práce, absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení změn. Vnímání a potřeba inovací. Základní pojmy a souvislosti. Požadavky podnikatelského prostředí. Vymezení základních pojmů 2. Předpoklady vytváření inovací. Inovace a podnikání. Inovativní organizace. 3. Zdroje inovačních příležitostí. Inovační cykly. 4. Identifikace a vymezení problému. Postupy řešení problému. Volba techniky řešení. Techniky řešení problémů. 5. Tvořivost – podstata, fáze tvořivého procesu, prvky tvořivé činnosti. Tvořivá práce v organizacích. 6. Inovační praxe. Podnikatelská ekonomika a inovační praxe. Hledání souvislostí a podstaty věcí. 7. Osm kroků procesu změny dle J. P. Kottera. 8. Systémový přístup, funkčně nákladový princip. Funkční princip, zásady definování funkcí, pravidla pro funkční popis, charakteristika funkcí a jejich vyhodnocení. 9. Řízení inovací založené na funkčně-nákladovém principu. 10. Hodnotový management – historie a souvislosti. Úspěšné aplikace hodnotového managementu. 11. Fáze procesu zdokonalování metodikou hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství. Aktivity, základní logický tok otázek a výsledky jednotlivých fází 12. Funkčně – nákladová analýza technických systémů. Zdokonalování zjednodušováním struktury. Zdokonalování rozvíjením struktury. 13. Tvorba a řešení inovačních zadání – metoda TRIZ. Všeobecný postup při řešení inovačních úloh. Charakteristika ARIZ. Syntéza technických systémů. 14. Rozporově orientovaná inovační strategie WOIS – základní poznatky, charakteristika, odlišnost od TRIZ a HM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  5
                Referát Jiný typ úlohy 10  5
                Písemka Písemka 10  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní