639-3014/01 – Zkušebnictví a posuzování shody (ZPS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR431 Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - základy oboru zkušebnictví a úzce související oblasti normalizace, metrologie, certifikace a akreditace; - způsoby hodnocení zkušebních laboratoří a požadavky na zkušební metody; - orientace v systému zkušebnictví nejen v ČR ale i v rámci Evropské unie. Získané dovednosti: - zvládnutí práce s technickou normou pro zkušební metodu, vytvoření zkušebního postupu podle normy; - provedení odhadu nejistoty jednoduchých metod měření fyzikálních a chemických veličin; - seznámeni s činností reálné zkušební laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je poskytnout základní znalosti o oboru zkušebnictví a souvisejících oblastech (metrologie, akreditace, certifikace) a jejich společném významu v procesu odstraňování technických překážek obchodu v rámci fungování evropského systému posuzování shody výrobků i dobrovolné certifikaci výrobků.

Povinná literatura:

[1] JAKOB, M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Skriptum. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2002. [2] EUROLAB: An International Forum for the Laboratory Community. The EUROLAB strategy 2009 -2013 http://www.eurolab.org/documents/EUROLAB_strategy_2009-2013.pdf [3] EA: European co-operation for Accreditation, http://www.european-accreditation.org/mission

Doporučená literatura:

[1] JAKOB, M.: Aktuální učební texty pro doplnění skript. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2004. [2] JCGM 106:2012 Evaluation of measurement data. The role of measurement uncertainty in conformity assessment, http://www.eurolab.org/documents/JCGM106-2012-11-October.pdf [3] Euramet: EURAMET e.V. - In Short, http://www.euramet.org/index.php?id=euramet-in-short

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu musí mít student alespoň 65% účast na cvičeních, vypracovat tři programy z látky probírané ve cvičeních a účastnit se exkurze do akreditované laboratoře.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy zkušebnictví, vymezení pojmů, historie a mezinárodní spolupráce ve zkušebnictví, EUROLAB, EURACHEM, české zkušebnictví, EUROLAB-CZ. 2. Zkušební a kalibrační laboratoře, management kvality ve zkušebních laboratořích, ČSN EN ISO/IEC 17025. 3. Způsoby hodnocení zkušeben, mezilaboratorní porovnávání zkoušek. 4. Základy technické normalizace, mezinárodní spolupráce a národní normalizační systémy, harmonizace technických norem. 5. Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství, validace metod a jejich úloha při akreditaci zkušebních laboratoří, požadavky normy ISO EN ISO/IEC 17025. 6. Normalizované zkušební metody, práce s technickou normou, pracovní postup zkoušky. 7. Metrologie, mezinárodní spolupráce a národní metrologické systémy, kalibrace metod jako základní princip zajištění metrologické návaznosti zkušebních metod. 8. Chyby a nejistoty měření, význam nejistot ve zkušebnictví, praktické výpočty nejistot. 9. Akreditace a její význam pro zkušebnictví, mezinárodní spolupráce a národní akreditační systémy, ČIA o.p.s. – národní akreditační orgán. 10. Certifikace a její význam pro zkušebnictví, certifikace systémů managementu, certifikace osob ve zkušebních laboratořích. 11. Certifikace výrobků, dobrovolná a povinná certifikace výrobků, certifikační značky. 12. Vývoj evropského systému posuzování shody, „Nový přístup“, modulární pojetí hodnocení shody, CE značka shody. 13. Státní zkušebnictví a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, harmonizace české a evropské legislativy při posuzování shody, „Nový legislativní rámec“. 14. Exkurze do akreditované zkušební laboratoře, praktická ukázka dokumentace SMK a organizace základních činností ve zkušební laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní