639-3016/01 – Metody plánování a zlepšování kvality (MPZK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
MIK0189 Ing. Pavlína Mikulová
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: • klasifikovat metody plánování a zlepšování kvality • identifikovat vhodné metody pro různé situace • aplikovat vybrané metody plánování a zlepšování kvality • interpretovat výsledky aplikace metod • navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na osvojení vybraných postupů a metod plánování a zlepšování kvality. V oblasti plánování kvality je pozornost věnována metodickým přístupům k plánování kvality produktů a vybraným metodám plánování kvality, jako je metoda QFD, metoda FMEA, analýza způsobilosti procesů a skupina sedmi nových nástrojů managementu kvality. V oblasti zlepšování kvality je pozornost věnována metodice zlepšování, sedmi základním nástrojům managementu kvality, statistické regulaci procesů a základům statistické přejímky.

Povinná literatura:

PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-543-1. PLURA, J. Plánování jakosti I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. Dostupné z http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Plura-Planovani-jakosti-I.pdf PLURA, J. Methods of Quality Planning and Improvement. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. Dostupné z http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI_ENG/2_rocnik/QM/Methods%20of%20Quality%20Planning%20and%20Improvement%20.pdf HUTYRA, M., NENADÁL, J., R. PETŘÍKOVÁ a J. PLURA. Management jakosti, Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-1484-1. Dostupné z http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FMMI/MJ/Hutyra_management_jakosti.pdf

Doporučená literatura:

NENADÁL, J., D., NOSKIEVIČOVÁ, R., PETŘÍKOVÁ, J., PLURA a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3719-2. Dostupné z http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Analyza%20zpusobilosti%20procesu.pdf MCDERMOTT, Robin E., Raymond J. MIKULAK a Michael R. BEAUREGARD. The basics of FMEA. New York: CRC Press, 2009. ISBN 978-1-56327-377-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 3 – Systémy managementu jakosti: submodul Management jakosti. Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Analýza statistické stability procesů, submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy příčin variability, návrhy opatření ke zlepšení, vyhodnocení dosaženého zlepšení. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NOSKIEVIČOVÁ, D. Speciální statistické metody – nekonvenční regulační diagramy. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. o NENADÁL, J. Systémy managementu jakosti I. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. NOSKIEVIČOVÁ, D. Základní statistické metody managementu jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. PLURA, J. Plánování jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektů a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současný vývoj v oblasti managementu kvality. 2. Význam plánování kvality. Metodické přístupy a požadavky v oblasti plánování kvality. 3. Vybrané metody plánování kvality. Metoda QFD. Transformace požadavků zákazníka do znaků kvality produktu. Dům kvality. 4. Minimalizace rizik možných vad pomocí metody FMEA. FMEA návrhu produktu. FMEA procesu. 5. Analýza způsobilosti procesů. Indexy způsobilosti procesu a jejich vzájemné vztahy. 6. Sedm nových nástrojů managementu kvality. Afinitní diagram, diagram vzájemných vztahů, systematický diagram, maticový diagram. 7. Sedm nových nástrojů managementu kvality. Analýza údajů v matici, diagram PDPC. 8. Sedm nových nástrojů managementu kvality. Síťový graf. 9. Metodické přístupy ke zlepšování kvality. Cyklus PDCA. Metodika Quality Journal. 10. Sedm základních nástrojů managementu kvality. Vývojový diagram. Diagram příčin a následku. 11. Formulář pro sběr údajů. Paretova analýza. 12. Histogram v managementu kvality. Bodové diagramy. 13. Regulační diagramy. Principy statistické regulace procesů. Statistická regulace měřením a srovnáváním. 14. Základy statistické přejímky. Typy přejímacích plánů. Účinnost přejímacího plánu. Riziko dodavatele a odběratele.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní