639-3017/01 – Pokročilé systémy managementu kvality (PSMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalosti o interpretaci principů pokročilého managementu kvality z pohledu vrcholového vedení, jakož i o zavádění a rozvoji modelů excelence. Naučit se používat vybrané metody a nástroje pro různá systémová měření, včetně zpětné vazby od zákazníků a další metody odhalování příležitostí ke zlepšování systémů managementu kvality. Pochopit zvláštní požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu kvality.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení role vrcholového vedení v systémech managementu kvality a aplikaci metod a nástrojů strategického managementu kvality, jako je benchmarking, sebehodnocení, programy partnerství s dodavateli, modely excelence apod. Část výuky bude orientována na vysvětlení zvláštních požadavků automobilového průmyslu na systémy managementu kvality.

Povinná literatura:

NENADÁL,J.: Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit? Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4 NENADÁL,J.,VYKYDAL,D. a HALFAROVÁ,P.: Benchmarking – Mýty a skutečnost. Model efektivního učení se a zlepšování. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6 OAKLAND,J.: Total Quality Management and Operational Excellence. Text with Cases. London: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-63550-9 NENADÁL,J.: Systémy managementu jakosti II. http://katedry.fmmi.vsb.cz/opory_fmmi

Doporučená literatura:

HRUBEC,J.-VIRČÍKOVÁ,E. et al.: Integrovaný manažérsky systém. Nitra. Slovenská poĺnohospodárska univerzita, 2009. ISBN 978-80-552-0231-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška kombinovaná. Vypracování dvou individuálních projektů. Vyřešení průběžného a zápočtového testu. 80 % účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou na studenty žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy a koncepce moderních systémů managementu kvality. 2. Aplikace principů vůdcovství v systémech managementu kvality. 3. Odpovědnost vrcholového vedení v systémech managementu kvality. 4. Benchmarking – význam a využití v managementu kvality. 5. Měření spokojenosti zákazníků – význam a postupy. 6. Měření loajality zákazníků – význam a postupy. 7. Programy partnerství s dodavateli 8. Měření výkonnosti procesů, systém§ managementu a organizací. 9. EFQM Model Excelence – podstata a kritéria. 10. Sebehodnocení organizací – význam a postupy. 11. Hodnotící rámec RADAR a jeho aplikace v managementu kvality. 12. Požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu kvality, část I 13. Požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu kvality, část II 14. Integrace systémů managementu- podstata a postupy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní