639-3018/01 – Řízení znalostí (KM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je vedena s cílem pochopit, že úspěch, kvalita a konkurenceschopnost podnikového řízení závisí především na schopnostech, znalostech a dovednostech lidí - zaměstnanců a na jejich trvalé výchově a celoživotním učení se. Řízení znalostí je představeno v kontextu systému managementu kvality. Získané znalosti: - znát základní pojmy v oblasti řízení znalostí. - seznámit se s úlohou řízení znalostí v rámci managementu kvality. - znát různé přístupy ke vzdělávání v organizaci – možnosti vzdělávání zaměstnanců, hodnocení efektivity vzdělávání. Získané dovednosti a kompetence: - seznámit se s různými strategiemi získávání znalostí a nalezení vlastního způsobu efektivního sebevzdělávání. - umět analyzovat potřeby znalostí v organizaci a umět naplánovat jejich získávání. - umět aplikovat vybrané metody a nástroje v oblasti řízení znalostí v kontextu systému managementu kvality. - osvojit si vybraná měření v oblasti řízení znalostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku řízení znalostí v podniku, včetně vysvětlení významu základních principů, procesů a nástrojů řízení znalostí v podnikové praxi. Součástí výuky je vhled do problematiky vzdělávání zaměstnanců, analýzy potřeb znalostí, realizaci a hodnocení efektivity vzdělávání. Pozornost je zaměřena i na různé koncepty řízení znalostí v podnikové praxi: učící se organizace, znalostního podniku a jejich charakteristik. Posluchači si v rámci výuky otestují své schopnosti učit se a mají možnost nalézt si optimální způsob sebevzdělávání.

Povinná literatura:

PETŘÍKOVÁ, R. Moderní management znalostí: Principy, procesy, příklady dobré praxe. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9. PITRA, Z. Management transferu znalostí: Od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-145-1. PETŘÍKOVÁ, R., JANKŮ, Š., HOFBRUCKEROVÁ, Z. Lidé v procesech řízení (o kvalitě, znalostech, odpovědnosti a udržitelném rozvoji). Professional Publishing: Praha, 2020. ISBN 978-80-88260-43-1. SENGE, P. The Fifth Discipline: The Art and Practise of Learning Organization. New York: Doubleday, 1990. ISBN 9780385260947.

Doporučená literatura:

TRUNEČEK, J. Management znalostí. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-884-3. PETŘÍKOVÁ, R., Z. HOFBRUCKEROVÁ, R. LEŠINGROVÁ a P. HERCÍK. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-6. BLÁHA, J., A. ČOPÍKOVÁ a P. HORVÁTHOVÁ. Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1. ZELENÝ, M. Human System Management. World Scientific Publishing, Singapore, 2005. ISBN 981-02-4913-6. MISHRA, J. K. Knowledge Management: Complexity, Learning and Sustainable Innovation. New Delhi: GLobal India Publications Pvt Ltd., 2009. ISBN 978-93-80228-15-0. MERTINS, K., P. HEISIG a J. VORBECK. Knowledge Management: Best Practices in Europe. Berlin: Springer, 2001. ISBN 978-3-662-04468-1. LIEBOWITZ, J. Knowledge Management Handbook: Collaboration and Social Networking. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. ISBN 9781439878033. SENGE, P. a N. WILLY. Learning Organizations. [New York?]: Culp Press, 2012. ISBN 9786201930629. GROFF, T. R. a T. P. JONES. Introduction to Knowledge Management: KM in Business. [New York?]: Butterworth Heinemann, 2003. ISBN 0-7506-728-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 1 prezentace na zvolené téma Vypracování 1 individuálního projektu Aktivní účast na cvičeních (80 %) Splnění zápočtového testu Písemná zkouška

E-learning

Stránky fakulty FMT.

Další požadavky na studenta

Požadovaná účast na cvičeních. Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nová znalostní ekonomika. Řízení znalostí jako součást celopodnikového řízení. 2. Role řízení znalostí v systému managementu kvality. Odkazy na řízení znalostí ve standardech managementu kvality. 3. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. Intelektuální kapitál. Inovační firemní kultura. 4. Data - Informace - Znalosti. Základní přístupy k řízení znalostí. 5. Role kreativity při tvorbě nových znalostí. Specifické vlastnosti znalostí. Znalosti jako nositel konkurenceschopnosti v konceptu Průmysl 4.0. 6. Základní kategorie aktivit a operace v oblasti změny manažerského prostředí - od konkurence produktové ke konkurenci znalostní. 7. Analýza potřeb rozvoje znalostí zaměstanců. Proces tvrorby znalostí. 8. Nové znalosti - orientace na nehmotná aktiva. Podnikové znalosti jako konkurenční výhoda. Cyklus řízení znalostí. 9. Metody hodnocení znalostí. Znalostní účty. 10. Význam znalostního řízení v procesech plánování a neustálého zlepšování. 11. Znalosti v systému řízení Baťa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Seminární práce Semestrální projekt 20  0
                Zápočtový test Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách (80 %) Seminární práce na zvolené téma Zápočtový test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní