639-3020/01 – Zkušebnictví a posuzování shody (ZPS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Klaput, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Klaput, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR431 Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - základy oboru zkušebnictví a úzce související oblasti normalizace, metrologie, certifikace a akreditace; - způsoby hodnocení zkušebních laboratoří a požadavky na zkušební metody; - orientace v systému zkušebnictví nejen v ČR ale i v rámci Evropské unie. Získané dovednosti: - zvládnutí práce s technickou normou pro zkušební metodu, vytvoření zkušebního postupu podle normy; - provedení odhadu nejistoty jednoduchých metod měření fyzikálních a chemických veličin; - seznámení s činností reálné zkušební laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o oboru zkušebnictví a souvisejících oblastech (metrologie, akreditace, certifikace) a jejich společném významu v procesu odstraňování technických překážek obchodu v rámci fungování evropského systému posuzování shody výrobků i dobrovolné certifikaci výrobků.

Povinná literatura:

BOHÁČEK, J. Metrologie. 2. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06169-5. ČSN EN ISO/IEC 17025. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Praha: UNMZ, 2005. NĚMEČEK, Pavel. Nejistoty měření. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02089-9. EUROLAB: The role of laboratories in testing, inspection and certification [online]. Brussels [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.eurolab.org/

Doporučená literatura:

JAKOB, M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Skriptum. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2002. TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-249-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování tří programů. Účast na odborné exkurzi ve zkušebních laboratořích. Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu musí mít student alespoň 65% účast na cvičeních, vypracovat tři programy z látky probírané ve cvičeních a účastnit se exkurze do akreditované laboratoře.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy zkušebnictví, vymezení pojmů, historie a mezinárodní spolupráce ve zkušebnictví, EUROLAB, EURACHEM, české zkušebnictví, EUROLAB-CZ. 2. Zkušební a kalibrační laboratoře, management kvality ve zkušebních laboratořích, ČSN EN ISO/IEC 17025. 3. Způsoby hodnocení zkušeben, mezilaboratorní porovnávání zkoušek. 4. Základy technické normalizace, mezinárodní spolupráce a národní normalizační systémy, harmonizace technických norem. 5. Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství, validace metod a jejich úloha při akreditaci zkušebních laboratoří, požadavky normy ISO EN ISO/IEC 17025. 6. Normalizované zkušební metody, práce s technickou normou, pracovní postup zkoušky. 7. Metrologie, mezinárodní spolupráce a národní metrologické systémy, kalibrace metod jako základní princip zajištění metrologické návaznosti zkušebních metod. 8. Chyby a nejistoty měření, význam nejistot ve zkušebnictví, praktické výpočty nejistot. 9. Akreditace a její význam pro zkušebnictví, mezinárodní spolupráce a národní akreditační systémy, ČIA o.p.s. – národní akreditační orgán. 10. Certifikace a její význam pro zkušebnictví, certifikace systémů managementu, certifikace osob ve zkušebních laboratořích. 11. Certifikace výrobků, dobrovolná a povinná certifikace výrobků, certifikační značky. 12. Vývoj evropského systému posuzování shody, „Nový přístup“, modulární pojetí hodnocení shody, CE značka shody. 13. Státní zkušebnictví a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, harmonizace české a evropské legislativy při posuzování shody, „Nový legislativní rámec“. 14. Exkurze do akreditované zkušební laboratoře, praktická ukázka dokumentace SMK a organizace základních činností ve zkušební laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Povinná 80 % účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku