639-3020/01 – Zkušebnictví a posuzování shody (ZPS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Tereza Smajdorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - základy oboru zkušebnictví a úzce související oblasti normalizace, metrologie, certifikace a akreditace; - způsoby hodnocení zkušebních laboratoří a požadavky na zkušební metody; - orientace v systému zkušebnictví nejen v ČR ale i v rámci Evropské unie. Získané dovednosti: - zvládnutí práce s technickou normou pro zkušební metodu, vytvoření zkušebního postupu podle normy; - provedení odhadu nejistoty jednoduchých metod měření fyzikálních a chemických veličin; - seznámení s činností reálné zkušební laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o oboru zkušebnictví a souvisejících oblastech (metrologie, akreditace, certifikace) a jejich společném významu v procesu odstraňování technických překážek obchodu v rámci fungování evropského systému posuzování shody výrobků i dobrovolné certifikaci výrobků.

Povinná literatura:

BOHÁČEK, Jaroslav. Metrologie. 3. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2019. ISBN 978-80-01-06612-6. ČSN EN ISO/IEC 1725: Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Praha, 2018. NĚMEČEK, Pavel. Nejistoty měření. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02089-9.

Doporučená literatura:

EUROLAB: Cook Books [online]. Brussels. Dostupné z: https://www.eurolab.org/pubs-cookbooks SUCHÁNEK, Miloslav. Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti: pomůcka k zajišťování kvality v chemických, biochemických a klinických laboratořích. Praha: Eurachem - ČR, c2010. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 17. ISBN 978-80-86322-05-6. SUCHÁNEK, Miloslav a David MILDE, ed. Stanovení nejistoty analytického měření: pokyn EURACHEM/CITAC. 4. české rozš. vyd. Přeložil Zbyněk PLZÁK. Praha: Eurachem - ČR, 2014. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 19. ISBN 978-80-86322-07-0. SUCHÁNEK, Miloslav, ed. Použití informací o nejistotě k posuzování shody: pokyn EURACHEM/CITAC ; Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků : příručka. Přeložil Zbyněk PLZÁK, přeložil Pavel KOŘÍNEK, přeložil Jan VILÍMEC. Praha: Eurachem - ČR, c2008. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 15. ISBN 978-80-86322-03-2. SUCHÁNEK, Miloslav a David MILDE, ed. Názvosloví analytického měření: úvod do 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku ; Jak vyhovět požadavkům ISO 17025 na verifikaci metod. Přeložil Zbyněk PLZÁK. Praha: Eurachem - ČR, c2013. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 18. ISBN 978-80-86322-06-3. JAKOB, M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Skriptum. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2002. TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-249-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování jednoho programu na výpočet nejistot měření. Vypracování a prezentace seminární práce. Písemný zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu musí mít student alespoň 80% účast na cvičeních, vypracovat program a odprezentovat seminární práci a napsat zápočtový test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy zkušebnictví, vymezení pojmů, historie a mezinárodní spolupráce ve zkušebnictví, EUROLAB, EURACHEM, české zkušebnictví, EUROLAB-CZ. 2. Zkušební a kalibrační laboratoře, management kvality ve zkušebních laboratořích, ČSN EN ISO/IEC 17025. 3. Způsoby hodnocení zkušeben, mezilaboratorní porovnávání zkoušek. 4. Základy technické normalizace, mezinárodní spolupráce a národní normalizační systémy, harmonizace technických norem. 5. Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství, validace metod a jejich úloha při akreditaci zkušebních laboratoří, požadavky normy ISO EN ISO/IEC 17025. 6. Normalizované zkušební metody, práce s technickou normou, pracovní postup zkoušky. 7. Metrologie, mezinárodní spolupráce a národní metrologické systémy, kalibrace metod jako základní princip zajištění metrologické návaznosti zkušebních metod. 8. Chyby a nejistoty měření, význam nejistot ve zkušebnictví, praktické výpočty nejistot. 9. Akreditace a její význam pro zkušebnictví, mezinárodní spolupráce a národní akreditační systémy, ČIA o.p.s. – národní akreditační orgán. 10. Certifikace a její význam pro zkušebnictví, certifikace systémů managementu, certifikace osob ve zkušebních laboratořích. 11. Certifikace výrobků, dobrovolná a povinná certifikace výrobků, certifikační značky. 12. Vývoj evropského systému posuzování shody, „Nový přístup“, modulární pojetí hodnocení shody, CE značka shody. 13. Státní zkušebnictví a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, harmonizace české a evropské legislativy při posuzování shody, „Nový legislativní rámec“. 14. Exkurze do akreditované zkušební laboratoře, praktická ukázka dokumentace SMK a organizace základních činností ve zkušební laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 80 % účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrálního projektu v rozsahu 10 - 15 stran na zadané téma. Prezentace semestrálního projektu - 15-20 minut. Konzultace po předchozí domluvě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní