651-0301/01 – Chemie (CH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
SME06 prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je zmenšit rozdíl ve znalostech chemie u těchto absolventů v porovnání se znalostmi absolventů gymnázií. Důraz je kladen na získání základních přírodovědných poznatků u vybraných partií z chemie tak, aby bylo umožněno pochopení těch odborných skutečností, které s chemií souvisí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen studentům 1. ročníku strojní fakulty. Jeho náplň je přizpůsobena absolventům těch středních škol, kde byla chemie vyučována jen v minimálním rozsahu.

Povinná literatura:

Kostura,B.-Gregorová,M.: Základy chemie pro strojní obory. Skripta VŠB-TU Ostrava 2000. Kostura,B.-Gregorová,M.: Příklady z chemie pro bakalářské obory. Skripta VŠB-TU Ostrava 2004.

Doporučená literatura:

Leško,J.-Tržil,J.-Ullrych,J.: Obecná chemie. Skripta VŠB-TU Ostrava 2005. Leško,J.-Tržil,J.-Štarha,R..: Anorganická chemie. Skripta VŠB-TU Ostrava 1999. Tržil,J.-Ullrych,J.-Slovák,V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU Ostrava 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1) Chemie-její postavení v přírodních vědách. Stavba látek a jejich klasifikace. 2) Stavba atomu. 3) Skupenské stavy látek. Disperzní soustavy. 4) Chemická reakce, základní typy. Reakční rychlost. Chemická rovnováha. 5) Elektrolytická disociace. Acidobazické a oxidačně-redukční reakce. Elektrochemické procesy. 6) Chemická vazba. Periodická soustava prvků. 7) Systematická anorganická chemie. Vodík, kyslík, oxidy, voda. 8) Systematická anorganická chemie. Nejdůležitější prvky a jejich sloučeniny, včetně výrob nejpoužívanějších chemikálií. 9) Systematická anorganická chemie, pokračování. 10) Systematická anorganická chemie, dokončení. 11) Výroba kovů. Koroze a ochrana proti korozi. 12) Přehled organické chemie. Uhlovodíky. 13) Deriváty uhlovodíků. 14) Zpracování paliv. Makromolekulární látky. Cvičení 1) Značky prvků, oxidační číslo. Názvosloví anorganických sloučenin (binární a pseudobinární sloučeniny). 2) Názvosloví anorganických sloučenin. Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny. Soli. 3) Základní chemické pojmy (látkové množství, mol, molární veličiny). 4) Složení vícesložkových soustav (směsi, roztoky). 5) Výpočty z chemického vzorce. 6) Kontrolní test 1 (KTI) – probrané učivo. 7) Chemické rovnice a jejich vyčíslování. Výpočty z chemických rovnic (pro čisté látky a látky v roztoku i ve směsi). 8) Stavová rovnice ideálního plynu. Plynné směsi. 9) Elektrolytická disociace. Výpočet koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Exponent pH. 10) Oxidačně-redukční reakce. Vyčíslování oxidačně-redukčních rovnic. 11) Kontrolní test 2 (KTII) – probrané učivo. 12) Základní typy chemických reakcí. 13) Závěrečný písemný test. 14) Udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní