651-0907/04 – Fyzikální chemie hoření a výbuchu (FCHHV)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí studenta v oblasti chemické termodynamiky, kinetiky a disperzních soustav s aplikacemi na procesy hoření, výbuchu a hašení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vybrané aplikace chemické termodynamiky, kinetiky a koloidiky na fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu a hašení.

Povinná literatura:

Atkins, P., De Paula J. Fyzikální chemie, 1st ed, VŠCHT Praha: Praha 2013. Kalousek,J.:Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2000 (II. vydání) Bartovská, L., Šišková, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, 6th ed,VŠCHT Praha: Praha 2010

Doporučená literatura:

Warren Strahle C., An Introduction to Combustion. Gordon and Breach Science Publishers. Combustion Science and Technology Book Series.Volume 1. 1993. Laurier L. Schramm: Emulsions, Foams, and Suspensions (Fundamentals and Applications). 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Aktuální články z recenzovaných odborných časopisů (e-zdroje).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou žádné další povinnosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamické a kinetické charakteristiky hoření a výbuchu. Rovnovážné stavy chemické a fyzikální. Termochemické charakteristiky hořlavin. Složení produktů hoření, tepelné efekty, tlak a teplota. Měrné teplo požáru. Mechanismus reakcí hoření a výbuchu. Teorie řetězových reakcí. Tepelný mechanismus, kinetika adiabatické reakce. Plamen. Fyzikální charakteristiky. Difúzní, kinetický, laminární a turbulentní plamen, rozložení teploty v plameni. Stabilita plamene. Tepelný a teplotní režim požáru. Hoření plynných, kapalných a tuhých látek. Mechanismus výbušných přeměn, explozivní hoření, výbuch II.řádu, detonace. Rázová vlna, vznik, šíření. Hydrodynamická teorie detonace. Disperzní soustavy, vznik, kondenzační a dispergační metody, význam v požární praxi. Vlastnosti koloidních soustav, optické, kinetické a elektrické. Pěny. Vznik, stabilita a použití pěn. Povrchové jevy. Volná a povrchová energie, povrchové a mezifázové napětí. Smáčení tuhých látek kapalinou, Laplaceova rovnice, krajní úhel, metody měření. Fyzikálně-chemické principy hašení. Hasiva a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a působení. Zřeďování, ochlazování, přerušení, retardace. Výběr kapitol bude proveden na základě orientace doktorské disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.