651-0920/01 – Toxikologie nanomateriálů (TNM)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s toxikologicky významnými parametry různých typů nanomateriálů syntetického a přírodního původu a nanomateriálů vznikajících jako vedlejší produkty antropogenních činností; a rovněž se seznámí se zdroji emitujícími nanomateriály do jednotlivých složek životního prostředí. Studenti budou schopni definovat možné interakce nanomateriálů s živými organismy na úrovni molekulární, buněčné a orgánové, a také popsat toxický charakter vybraných nanomateriálů, včetně metod toxikologického hodnocení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti zaměřené na biologické účinky nanomateriálů, fyzikálně- chemické parametry nanomateriálů, které ovlivňují účinky na živé organismy. Podává komplexní pohled na experimentální metody testování toxicity, včetně metod charakterizace nanomateriálů pro potřeby interpretace výsledků toxikologického hodnocení. Součástí předmětu je také problematika legislativního rámce používání a regulace nanomateriálů.

Povinná literatura:

A. Dhawan, D. Anderson, R. Shanker: Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives (Issues in Toxicology), Royal Society of Chemistry 2017. J. Wegener: Measuring Biological Impacts of Nanomaterials, Springer 2016. C. Fazarro, D.E. Trybula, W. Tate, J. Hanks: Nanosafety, De Gruyter 2017.

Doporučená literatura:

Publikace v odborných časopisech.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova Definice a rozdělení nanomateriálů Toxikologicky významné parametry nanomateriálů a metody jejich stanovení Mechanismy účinku nanomateriálů na molekulové úrovni Mechanismy účinku nanomateriálů na buněčné úrovni Mechanismy účinku nanomateriálů na tkáňové a orgánové úrovni Testování toxicity in vitro Testování toxicity in vivo Testování toxicity in silico Hodnocení vlivu nanomateriálů na životní prostředí (konkrétní případy) Hodnocení vlivu nanomateriálů na zdraví člověka (konkrétní případové studie) Legislativní rámec regulace nanomateriálů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.