651-0922/02 – Metody komplexního hodnocení metalurgických odpadů (KMH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na shrnutí metod hodnocení odpadů z pohledu chemického, morfologického a fázového s ohledem na platnou legislativu EU a ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na přehled metod charakterizace vstupních surovin a produktů včetně odpadů metalurgického průmyslu. Posluchači budou studovat metody chemické, fázové i morfologické analýzy materiálů. Současně budou seznámeni s metodami hodnocení nebezpečnosti odpadů dle platné legislativy EU a ČR.

Povinná literatura:

SEIDLEROVÁ, J. Metody hodnocení metalurgických odpadů, Repronis, Ostrava 2009. ISBN 978-80-7329-216-4. JUCHELKOVÁ, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. VŠB-TUO, Ostrava 2005. ISBN 80-248-0753-X. LABUDA, J. A KOL. Analytická chémia, STU Bratislava, 2014. ISBN: 9788022742429M. RAMACHANDRAN, V. S., J. J. BEAUDOIN ed. Handbook of analytical techniques in concrete science and technology: principles, techniques, and applications. Park Ridge: Noyes Publications, 2001. Construction materials science and technology series. ISBN 0-8155-1437-9.

Doporučená literatura:

Platná odpadová legislativa ČR a EU. JOSKA, L. a K. PŘIKRYLOVÁ. Speciální chemické a instrumentální analytické metody. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1990. ISBN 80-7080-060-7. HAGE, D. Analytical Chemistry and Quantitative Analysis, Pearson Education, 2010. ISBN: 9780321706805. Odborné časopisy: Waste Management & Research, Wastes Management, Jurnal of Hazardous Materials.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na následující problematiku: 1. Legislativa Evropské unie a ČR pro hodnocení a kvalifikace odpadů. Odpadová legislativa v aktuálním znění, vyhlášky pro kvalifikaci odpadů. 2. Klasifikace odpadů, charakteristika hodnocených polutantů z hlediska možnosti jejich identifikace a stanovení jejich obsahu v odpadech. 3. Rutinní a vědecké přístupy k hodnocení vlivu polutantu na životní prostředí, živé organismy a potřeby recyklace odpadu. 4. Postup chemické analýzy, základní postupy odběru vzorků, jejich uchovávání a zacházení s nimi. 5. Úprava vzorků – fyzikální a chemická, stanovení základních parametrů materiálu odpadů (např. granulometrie, vlhkost aj.). 6. Principy, přístrojové vybavení a postupy stanovení anorganických složek odpadů, metody spektrální analýzy. Elektrochemické metody využívané při hodnocení odpadů. 7. Principy, přístrojové vybavení a postupy stanovení organických polutantů v odpadech, chromatografické metody (kapalinová, iontová a plynová). 8. Určení morfologických vlastnosti odpadů a metody jejich stanovení, přístrojové vybavení, přednosti a nedostatky metod. 9. Fázové a strukturní složení odpadů a používané techniky, metody používané pro určení fázového složení, jejich principy, přístrojové vybavení přednosti a nedostatky. 10. Ekotoxicita a další významné parametry odpadů ovlivňující životní prostředí a zdraví živých organismů (např. mutagenita, genotoxicita aj.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.