651-0926/02 – Teorie metalurgických procesů (TMP)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit základní znalosti studenta získané v předchozím studiu o oblast teorie metalurgických procesů se zaměřením na moderní směry rozvoje, zejména u vysokoteplotních procesů. Po absolvování předmětu bude student mít hlubší znalosti v oblasti termodynamiky a kinetiky technologických procesů se zaměřením na metalurgii. Získané teoretické principy bude umět aplikovat v technologické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Výběr kapitol k důkladnému nastudování bude proveden na základě zaměření disertační práce studenta.

Povinná literatura:

Komorová,L., Imriš,I. Termodynamika v hutnictve. 2.vydání, ALFA, Bratislava 1992.ISBN 80-05-00604-7 Atkins Peter, de Paula Julio. Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-7080-830-6 Myslivec, Th. Fyzikálně chemické základy ocelářství. SNTL, Praha 1971. Aktuální články v odborných periodikách.

Doporučená literatura:

Gupta Ch. K. Chemical Metallurgy: Principles and Practice. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003, ISBN: 3-527-30376-6 Šenberger, J. Metalurgie oceli na odlitky, 1. vydání Brno 2003. ISBN 80-214-2509-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou dle studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech; součástí hodnocení je předchozí odevzdání seminární práce na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Krátká seminární práce na zvolené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamika, kinetika a výklad mechanismu metalurgických reakcí. Termická disociace anorganických sloučenin. Nepřímá redukce oxidů, redukční diagramy, technický význam redukčních diagramů oxidů železa. Boudouardova reakce a její průmyslové uplatnění. Přímá redukce oxidů, redukční diagramy, přímá redukce oxidů železa. Reakce topochemické, termodynamika vzniku zárodků nové fáze ve fázi staré. Mechanismus redukce, Janderova rovnice. Kinetika oxidace kovů. Základy teorie roztavených kovů, struktura a fyzikální vlastnosti roztavených kovů. Krystalizace. Homogenní a heterogenní nukleace. Interakce plynů s tuhým a roztaveným kovem, závislost rozpustnosti plynů na vybraných faktorech. Podmínky vylučování plynových bublin z tavenin kovů. Metody snižování rozpuštěných plynů v kovech. Roztavené strusky, základní představy, klasifikace iontů ve struskách, iontový potenciál, zásaditost strusek. Fyzikálně chemické vlastnosti strusek a metody studia strusek. Teorie a modely iontových tavenin, termodynamický popis ideálního a reálného iontového roztoku. Fyzikálně-chemická analýza rafinačních pochodů. Rafinační reakce - odsíření, odfosfoření, desoxidace z hlediska představ o teorii strusek. Nekovové fáze v kovu. Vměstky, vznik a vyplouvání, termodynamické a kinetické faktory růstu vměstků. Moderní trendy v metalurgii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.