651-0927/02 – Vybrané kapitoly z fyzikální chemie (VKFCH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
SME06 prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti vícefázových systémů, z oblasti fázových rovnováh ve vícesložkových soustavách, rovnováhy při elektrochemických procesech, termofyzikálního a termodynamického chování těchto soustav a jejich následná aplikace na vybrané procesy při vědeckém výzkumu a v chemicko-technologické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Atkins Peter, de Paula Julio. Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-7080-830-6 Bartovská, L., Šišková, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. 6. přepracované vydání. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-745-3. Lukas, L., L., Fries, S., G., Sundman, B. Computational Thermodynamics. The Calphad Method. Cambridge University Press, New York, 2007. ISBN 0521868114. GALLAGHER, P. K. Handbook of thermal analysis and calorimetry: Principles and practice. Amsterdam: Elsevier, 2003. ISBN 0-444-82085-X.

Doporučená literatura:

POUCHLÝ, J. Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. 2. vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. ISBN 80-7080-422-X. HUNTER, Robert J. Foundations of colloid science. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, c2001. ISBN 0-19-850502-7. Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou dle studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech; součástí hodnocení je předchozí odevzdání seminární práce na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Krátká seminární práce na zvolené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamika unárních, binárních, ternárních a dalších vícesložkových soustav v pevné, kapalné a plynné fázi. Popis pomocí empirických zákonů a termodynamických funkcí. Směšovací a dodatkové veličiny, termodynamické funkce, podmínky termodynamické rovnováhy. Termodynamika tuhých a kapalných roztoků elektrolytů a neelektrolytů. Termodynamické modely roztoků. Fázové rovnováhy v unárních, binárních, ternárních a dalších polykomponentních soustavách s různou mísitelností složek a jejich technologické aplikace. Výpočtová termodynamika v oblasti vícesložkových vícefázových soustav. Využití metod termické analýzy v oblasti termo-fyzikálního a termodynamického studia vícesložkových vícefázových soustav. Fyzikální chemie fázových rozhraní, povrchová a mezifázová energie, povrchové rovnováhy při styku tří fází, zakřivená fázová rozhraní, povrchové filmy nerozpustných látek na kapalinách a tuhých látkách. Elektrické vlastnosti fázových rozhraní, elektrická dvojvrstva, elektrokinetický potenciál a elektrokinetické jevy. Fyzikální chemie disperzních soustav a jejich klasifikace. Molekulárně kinetické vlastnosti, tepelný pohyb, sedimentační jevy, membránové rovnováhy. Optické a mechanické vlastnosti soustav. Stavové změny a význam disperzních soustav. Struktura disperzních částic. Fázové disperzní soustavy, stabilita heterogenních lyofobních soustav, metody přípravy. Molekulární koloidy, roztoky vysokomolekulárních elektrolytů a neelektrolytů, chování makromolekul v roztoku, vybrané vlastnosti a stabilita. Micelární koloidy. Soustavy se spojitým disperzním podílem, gely. Výběr kapitol bude proveden na základě orientace doktorské disertační práce společně se školitelem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.