651-0966/02 – Process Engineering (PI)

Gurantor departmentDepartment of Chemistry and Physico-Chemical ProcessesCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2022/2023Year of cancellation
Intended for the facultiesFMT, FBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is designed primarily for students who did not pass it within the master study. Newcomers in process engineering get up with basics of chemical engineering methods, fill up their knowledge of typical computational procedures and familiarize with the issues of industrialized apparatus for separation processes. Advanced students will improve their knowledge of the physical-chemistry, phase equilibrium for both a simple and non-ideal systems. Become familiar with the nature of multiphase processes and with the transport processes at the interface.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět ukazuje, jak se dají procesy v průmyslu i v přírodě kvantitativně popsat a jak využít těchto poznatků při návrhu aparátů. Rozvíjejí se kvalitativní poznatky anorganické a organické technologie, proudění a sdílení tepla, bezpodmínečně nutné jsou dobré znalosti fyziky, fyzikální chemie a ovládání matematiky. Soustavně je procvičováno látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrském modelování. Tři hlavní třídy probíraných procesů jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace, sušení, adsorpce). V souvislostech je uvedena problematika chemických reaktorů.

Compulsory literature:

FELDER, Richard M. a Ronald W. ROUSSEAU. Elementary principles of chemical processes [CD-ROM]. 3rd ed. Hoboken: Wiley, c2000. ISBN 0-471-37587-X.

Recommended literature:

McCABE Warren L., Julian C. SMITH, Peter HARRIOTT. Unit Operations of Chemical Engineering 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 9780072848236 Seader J. D., Henley, E. J., & Roper, D. K. Separation process principles: Chemical and biochemical operations. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. ISBN: 9781119141303

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

oral exam

E-learning

Other requirements

Individual project according to the topic of Ph.D. thesis

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Material balances. 2. Material balances with chemical reaction. 3. Fluid mechanics, Eq. continuity, Bernoulli eq., energy of dissipation, pressure drop. 4. Pumps, fans ad compressors. 5. Filtration 6. Sedimentation. 7. Heat transfer and balance of energy. 8. Heat exchangers and Design and rating calculations. 9. Vaporization. 10. Drying. 11. Distillation.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0715D130002) Chemical Metallurgy P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0715D130002) Chemical Metallurgy P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0715D130002) Chemical Metallurgy K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0715D130002) Chemical Metallurgy K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0715D130002) Chemical Metallurgy P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.