651-0967/01 – Kapitoly z organické chemie (KOCH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je podat přehled o současné organické chemii a doplnit poznatky z problematiky související s řešením disertačních prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti organické chemie, organických makromolekulárních látek a organické strukturní analýzy. Pozornost je zaměřena na prohlubování poznatků týkajících se struktury, vlastností a reakčních mechanismů organických sloučenin, jakožto i na moderní metody organické syntézy. Předmět je složen z jednotlivých částí, ze kterých budou podle konkrétního zadání doktorské práce a podle odborných znalostí doktoranda vybrána přednostně probíraná témata.

Povinná literatura:

SOLOMONS, T.W.G. a C.B. FRYHLE Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2003. ISBN 0471417998. WRIGHT, M. R. An Introduction to Chemical Kinetics, John Wiley & Sons: Chichester, England; 2004. ISBN-10: 0470090596. PROKOPOVÁ, I. Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha: VŠCHT, 2007. ISBN 9788070806623. LHOTÁK, P., STIBOR, I. Molekulární design, Praha: VŠCHT, 1997. ISBN 8070802952. ČERVINKA, O. Mechanismy organických reakcí, Praha: SNTL/ALFA, 1981. ISBN 0463281. BÖHM, S. Strukturní analýza organických sloučenin. Praha: VŠCHT, 1995. ISBN 8070802359.

Doporučená literatura:

MCMURRY, J. Organická chemie. Přeložil Jaroslav JONAS. V Brně: VUTIUM ; V Praze, 2007. ISBN 978-80-214-3291-8. CLAYDEN, J. a N. GREEVES, S. WARREN, P. WOTHERS Organic Chemistry. 1st ed. Oxford University Press, 2001. ISBN 9780199270293. ALCOCK, N.W. Bonding and Structure-structural principles in inorganic and organic chemistry. Ellis Horwood, Ltd, Chichester 1990. ISBN 8601300137711. EBEWELE R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press, 2000. ISBN-10: 0849389399. CARRUTHERS, W. a I. COLDHAM Modern methods in Organic Synthese. Publisher: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780511811494. LEHN, J.M. Supramolecular Chemistry. Concept and Perspectives. VCH: Weinheim, 1995. ISBN 3527293116. JIMÉNEZ-GONZÁLES, C. a D. J. C. CONSTABLE Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2011. ISBN 9780470170878. MOHAN, J. Organic Analytical Chemistry: Theory and Practice. Alpha Science International Limited, 2003. ISBN 9781842651193.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce, ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stereochemie organických molekul, vztah struktura a vlastnosti. Termodynamika a kinetika reakcí v organické chemii. Mechanismy organických reakcí. Vybrané kapitoly z chemie uhlovodíků a jejich derivátů (kyslíkatých, dusíkatých, sirných derivátů, halogenderivátů a heterocyklických sloučenin). Moderní syntetické metody. Molekulární modelování. Organické makromolekulární látky (struktura, vlastnosti, výroba a jejich použití). Organická strukturní analýza. Technologické a ekologické aspekty výroby organických látek (green chemistry).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.