651-0968/03 – Metody instrumentální analýzy I. (MIA I.)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výklad teorie a praktického využití vybraných instrumentálních metod. Předmět je zaměřen na metody, s kterými se může student setkat při řešení své disertační práce a následně v běžné analytické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku základních metod instrumentální analýzy, které se používají v běžných laboratořích.

Povinná literatura:

1. PRAUS, P., VONTOROVÁ, J. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. 2. HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK, J. Analytická chemie. Praha: SNTL/ALFA, 1987. 3. HARVEY, D., Modern Analytical Chemistry. New York: McGraw-Hill, 2000. 0–07–237547–7. 4. KEALEY D., HAINES P.J., Analytical Chemistry. Oxford: BIOS, 2002. ISBN 978-1-859-96189-6.

Doporučená literatura:

1. BOČEK, P., DEML, P., GEBAUER, P., DOLNÍK, V. Analytická izotachoforéza. Praha: Academia, 1987. 2. DVOŘÁK, J., KORYTA J. Elektrochemie. Praha: Academia, 1983. 3. WANG, J. Analytical Electrochemistry, 3rd ed. Hoboken: Wiley-VCH, 2006. 978-0-471-67879-3. 4. PATNAIK, P. Dean's analytical chemistry handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2004. McGraw-Hill handbooks. ISBN 0-07-141060-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základy analytická a fyzikální chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Atomová emisní spektrální analýza: Vlastnosti světla, interakce světla s hmotou. Modely atomu, vznik a vlastnosti atomových emisních spekter. Způsoby atomizace a excitace, typy monochromátorů a polychromátorů, způsoby detekce. Příprava vzorků, aplikace. 2. Atomová absorpční spektrální analýza: Odvození Lambertova-Berova zákona, vznik a vlastnosti atomových absorpčních spekter, zdroje záření, způsoby atomizace, korekce měření, monochromátory, detektory, jednoúčelové analyzátory rtuti. Příprava vzorků, aplikace. 3. RTG fluorescenční analýza: Interakce RTG záření s hmotou, vznik RTG spekter, zdroje RTG záření, disperze a detekce RTG záření. Příprava vzorků, aplikace. 4. Molekulová spektrální analýza: Interakce molekul s elektromagnetickým zářením. Vznik elektronových (UV-VIS) spekter, vznik vibračních a rotačních spekter, Rayleighův a Ramanův rozptyl, turbidimetrická a nefelometrická analýza, luminiscencí spektrometrie. Příprava vzorků, aplikace. 5. Elektroanalytické metody: Elektrochemický potenciál, potenciometrie (druhy elektrod), konduktivita slabých a silných elektrolytů a způsoby měření, polarografie a voltametrie, stripping voltametrie, amperometrie. Příprava vzorků, aplikace. 6. Elektroforetické separační metody: Migrace iontů v elektrickém poli, elektroosmotický tok, elektroforéza plošná a kapilární, kapilární izotachoforéza, izoelektrická fokusace. Příprava vzorků, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.