651-0969/01 – Přenosové jevy (PJ)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Student rozumí podstatě nerovnovážných procesů a jejich vztahu ke struktuře látek. - Zná principy, na kterých je založeno odvození rovnic přenosu a dovede je aplikovat na jednoduché konkrétní problémy. - Dovede posoudit možnosti řešení příslušných diferenciálních rovnic. - Dovede formulovat úlohu pro případné numerické řešení. - Dovede charakterizovat rychlostní, teplotní, koncentrační pole podstatnými parametry, vhodnými pro praktické použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti z oblasti přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Využívá pojmy viskozita, tepelná vodivost a difuzivita a pomocí nich vybudované diferenciální bilance přenosových jevů. Ukazuje možnosti řešení těchto rovnic a dokumentuje jejich na popis procesů v přírodě a v technických zařízeních. Důraz je kladen na pochopení problému, jeho matematickou formulaci a navržení řešení s využitím moderních prostředků výpočetní techniky. Znalost principů jednotkových operací, dobrá orientace v diferenciálním počtu, prostorová představivost a pokročilé uživatelské schopnosti při práci s PC se předpokládá. Témata pro detailní studium budou vybrána na základě zaměření disertační práce.

Povinná literatura:

WICHTERLE, K., VEČEŘ M. Transport and Surface Phenomena. Elsevier, 2020. PLAWSKY, J.L. Transport phenomena fundamentals. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, E.N. Transport phenomena. 2nd rev. ed. New York: Wiley, 2007. WHITE, F.M. Fluid mechanics. 6th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2008. CUSSLER, E.L. Diffusion: mass transfer in fluid systems. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. INCROPERA, F.P. Introduction to heat transfer. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2007. SCHLICHTING, H., GERSTEN, K. Boundary-layer theory. Berlin; New York: Springer, 2000. LEVICH, V.G. Physicochemical hydrodynamics. Englewood Cliffs, N.J.,: Prentice-Hall, 1962.

Doporučená literatura:

SADHAL, S.S., AYYASWAMY, P.S., CHUNG, J.N.-Ch. Transport phenomena with drops and bubbles. New York: Springer, 1997. BELFIORE, L. A. Transport Phenomena for Chemical Reactor Design. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. GEANKOPLIS, C. J. Transport processes and unit operations. Engelwood Cliffs, N.J., PTR Prentice Hall, 1993. GRISKEY, R. G. Transport phenomena and unit operations : a combined approach. New York: Wiley, 2002. INGHAM, D. B.,POP, I. I. Transport phenomena in porous media II. Amsterdam, New York: Pergamon, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přenosové jevy charakterizované molekulárním přenosem. Spojité prostředí jako aproximace reality. Model viskozity. Položky bilance hybnosti a její vyjádření Navier-Stokesovou rovnicí. Jednorozměrné úlohy. Viskometrické toky. Dvojrozměrné úlohy. Mezní vrstva. Turbulence. Chaos. Problémy vícefázových toků. Model vedení tepla. Tepelná konvekce. Přenos tepla zářením. Difuze v plynech, kapalinách a pevných látkách. Stacionární a nestacionární difúze. Difúze při proudění. Difúze spojená s homogenní a heterogenní chemickou reakcí. Difúze a adsorpce. Sdílení hmoty ve vícesložkových soustavách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130001) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130001) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.