651-0971/01 – Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL (VACH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí i praktických zkušeností při provádění složitějších výpočtů a simulací s použitím tabulkového procesoru MS Excel. Prováděné výpočty budou zaměřeny na oblast klasické i instrumentální analýzy s cílem rozšíření praktických dovedností při využití snadno dostupného MS Excelu (bez nutnosti pořízení dalších specializovaných programů).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hlavní výhodou je praktické využití snadno dostupného MS Excelu bez nutnosti pořízení dalších specializovaných programů (a také mj. bez nutnosti znalosti programovacího jazyka JAVA).

Povinná literatura:

BARTOŇOVÁ, L. Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii, 2009. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf KOTOUČEK, M. a J. SKOPALOVÁ. Příklady z analytické chemie, 4. doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. DE LEVIE, R. How to Use Excel in Analytical Chemistry and General Scientific Data Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN-13: 978-0521644846.

Doporučená literatura:

FOGL, J. a VOLKA, K. Analytické tabulky, 2. vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2000. ISBN 978-80-7080-371-4. FREISER, H., Calculations in Analytical Chemistry – a Spreadsheet Approach. USA: CRC Press, 1992. ISBN-13: 978-0849347177.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Provádění výpočtů na PC (MS Excel) a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaných programů na PC; prezentace výpočtů u ústní zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Výpočty v analytické chemii s využitím tabulkového procesoru MS Excel bude zaměřen na výpočty složitějších příkladů z oblasti klasické i instrumentální analýzy. Největší pozornost bude zaměřena na tyto oblasti: Výpočty chemických rovnováh a rovnovážného složení roztoku. Konstrukce distribučních diagramů pro jednotlivé formy přítomné v roztoku (v závislosti na pH, množství přidaného ligandu apod.) Výpočty a konstrukce titračních křivek a jejich vyhodnocování za použití různých matematických metod (včetně výběru vhodného indikátoru) Provádění složitějších výpočtů v oblasti instrumentální analýzy (překryvy píků apod.) Využití tabulkového procesoru MS Excel při statistickém vyhodnocování dat. Důraz bude kladen také na využití MS Excelu při vytváření simulací a vizualizací nejrůznějších vlivů na průběhy reakcí, jako např. v oblasti chemické rovnováhy, acidobazického chování látek, reakční kinetiky, vlivu na výsledný tvar titračních křivek a volby optimálního indikátoru, distribučních diagramů apod. (včetně grafického znázornění a vyhodnocení studovaného efektu).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.