651-0972/01 – Metody přípravy katalyzátorů (MPK)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
MAT296 Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou přípravy katalyzátorů a fotokatalyzátorů. Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhnout přípravu uvedených typů materiálů, popsat princip jejich funkčnosti a navrhovat možné oblasti jejich aplikace.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu se student doktorského studia seznámí s materiály používanými pro přípravu katalyzátorů a fotokatalyzátorů. Dále se student seznámí s problematikou technických katalyzátorů využívaných v praxi, především pak s požadavky na jejich vlastnosti, jednotlivými technologickými operacemi vedoucími k jejich přípravě a s faktory vedoucími k jejich deaktivaci. V dalším bloku se student seznámí s nanostrukturovanými materiály a jejich využitím v různých oblastech technické praxe.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Technická heterogenní katalýza. Praha: SNTL – nakladatelství technické literatury, 1972. MUCHLENOV, I. P. Technologie katalyzátorů. Přeložil Bohumír DVOŘÁK, přeložil Josef KOUBEK. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. VALÁŠKOVÁ, M. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-811-3. ERTL, G., H. KNÖZINGER, and J. WEITKAMP, ed. Preparation of Solid Catalysts. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2008. ISBN: 978-3-527-62068-5. JONG, K.P. de, ed. Synthesis of Solid Catalysts. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009. ISBN: 978-3-527-32040-0. ASHBY, M. F., P. J. FERREIRA and D. SCHODEK. Nanomaterials, nanotechnologies and design: an introduction for engineers and architects [online]. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-7506-8149-0.

Doporučená literatura:

VALOUCH, Miloslav A., ed. Adsorpce a katalýza na pevných látkách. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je rozdělen do následujících bloků: 1. Technické katalyzátory a fotokatalyzátory - úvod 2. Oxidy, sulfidy, nitridy, kovové katalyzátory, zeolity, molekulová síta, vybrané materiály na bázi uhlíku. 3. 0D, 1D, 2D a 3D nanomateriály. 4. Příprava nanomateriálů chemickými, mechanickými a mechanochemickými postupy. 5. Vlastnosti a příprava technických katalyzátorů. 6. Deaktivace technických katalyzátorů a nanomateriálů 7. Praktické využití nanomateriálů v oblasti fotokatalýzy, přípravy senzorů, povrchů odolných vůči opotřebení, medicínské aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.