651-0973/01 – Analýza paliv (AP)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: -rozlišovat základní typy pevných, kapalných a plynných paliv, -charakterizovat metody odběru reprezentativních vzorků paliv k analýze, -popsat nejběžnější separační metody pro frakcionaci uhlovodíkových směsí, -vysvětlit principy metod minerální, texturní, mechanické, tepelně-fyzikální a petrografické analýzy uhlí, -charakterizovat využití spektrálních metod v analýze pevných paliv, -popsat metody určování klasických fyzikálně-chemických charakteristik kapalných a plynných paliv, -porovnat využití instrumentálních metod analýzy kapalných a plynných paliv.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studenti budou seznámeni s metodami analýzy pevných, kapalných a plynných paliv včetně technik odběru reprezentativních vzorků, separace a úpravy vzorků před vlastní analýzou. Pozornost bude zaměřena na klasickou analýzu chemických, fyzikálně-chemických, texturních a mechanických vlastností stejně tak jako na popis moderních instrumentálních metod analýzy paliv.

Povinná literatura:

MOSTECKÝ, J., HÁLA, S., KURAŠ, M., POPL, M. Analýza uhlovodíkových surovin. Praha: STNL/ALFA 1984. ŠEŠULKA, V. Analýza paliv. Praha: SNTL, 1970. SPEIGHT, J. G. Handbook of Coal Analysis [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015, Print ISBN:9781118369241, Online ISBN:9781119037699, DOI:10.1002/9781119037699, 364 p. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119037699. SPEIGHT, J. G. Handbook of Petroleum Product Analysis, 2nd Edition [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015, Print ISBN:9781118369265, Online ISBN:9781118986370, DOI:10.1002/9781118986370. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118986370. HUGGINS, F.E. Overview of analytical methods for inorganic constituents in coal. International Journal of Coal Geology 2002, roč. 50, s. 169-214. ISSN: 0166-5162.

Doporučená literatura:

WICHTERLE, K. a KOUTNÍK, I. Technologie a analýza paliv, studijní opora. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3344-6. HSU, Chang S. Diesel Fuels Analysis. In: R.A. Meyers (Ed.): Encyclopedia of Analytical Chemistry, pp. 6613-6622. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. Print ISBN: 9780471976707, Online ISBN: 9780470027318, DOI: 10.1002/9780470027318. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470027318.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální požadavky vycházejí z konkrétního tématu PhD práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Celková klasifikace pevných, kapalných a plynných paliv a specifika jejich analýzy, metody odběru reprezentativního vzorku k analýze, separační metody používané při dělení uhlovodíkových směsí. Analýza pevných paliv: klasifikace metod, úprava vzorků před analýzou, obsah vody, popelovin, prchavé hořlaviny, elementární analýza (C, H, N, S, O), metody analýzy minerální fáze tuhých paliv (prvkové složení, analýza minerálních fází, speciační analýza), fyzikální textura a vlastnosti uhlí (hustota, porozita, specifický povrch apod.), tepelně-fyzikální vlastnosti, spékavé a termoplastické vlastnosti, mechanické vlastnosti uhlí, petrografická analýza a prouhelnění, analýza uhelných extraktů, využití spektrálních metod v analýze tuhých paliv, klasifikace a hodnocení kvality pevných paliv. Analýza kapalných a plynných paliv: skupinová analýza, metody určování fyzikálně-chemických vlastností (bod varu, bod vzplanutí, bod hoření, bod skápnutí, teplota tání a měknutí, hustota, viskozita, spalné teplo, povrchové napětí, mechanická, oxidační a teplotní stabilita, apod.), obsah vody, popelovin, určování průměrné molekulové hmotnosti, číslo kyselosti, oktanové číslo, cetanové číslo, jodové číslo, anilinový bod, index lomu, analytické využití chromatografických metod, spektrální analýza - infračervená spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická rezonance, UV-VIS spektrometrie, rentgenová difrakční analýza, rentgenová fluorescenční analýza apod., klasifikace a hodnocení kvality kapalných a pevných paliv.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.