651-0977/02 – Pokročilá anorganická chemie (PACH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí o vztahu mezi chemickou vazbou, strukturou a vlastnostmi sloučenin a látek, aplikace těchto znalostí na nové perspektivní anorganické materiály.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obecná anorganická chemie – vztah mezi chemickou vazbou, strukturou a fyzikálními a chemickými vlastnostmi anorganických sloučenin. Vazby a stereochemie kovalentních sloučenin, pevných kovových a iontových látek. Termodynamická stabilita oxidačních stavů. Reakce v iontových, oxidových a kovových taveninách. Kyselost, zásaditost a oxidační schopnost oxidových tavenin. Syntéza anorganických sloučenin v roztavených solích. Příprava a charakterizace anorganických nanomateriálů. Chemie kovových f-prvků, využití lanthanidů v metalurgii.

Povinná literatura:

GREENWOOD N.N., EARNSHOW A. Chemie prvků. Informatorium Praha, 1993. ISBN 80-85427-38-9

Doporučená literatura:

KLIKORKA J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J. Obecná a anorganická chemie. SNTL Praha, 1989. 04-607-89 REPISKÁ L., TRŽIL J., ULLRYCH J., CZAJLIK M. Anorganická chémia pre hutníkov. Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00602-0 HOUSECROFT C.E., SHARPE A.G. Anorganická chemie, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-872-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná anorganická chemie. Trendy ve vlastnostech s, p, d, f prvků a jejich sloučenin. 2. Vazby a stereochemie kovalentních sloučenin. Vazby a struktura pevných kovových a iontových látek. 3. Kyseliny, zásady a ionty ve vodných roztocích. Oxidace, redukce a termické vlastnosti anorganických sloučenin. 4. Termodynamická stabilita oxidačních stavů – Frostovy diagramy. 5. Reakce v nevodném prostředí – iontové, oxidové a kovové taveniny. 6. Acidobazické a oxidačně-redukční reakce v roztavených solích a oxidových taveninách. Kyselost, zásaditost a oxidační schopnost oxidových tavenin. 7. Syntéza anorganických sloučenin v roztavených solích. 8. Příprava a charakterizace anorganických nanomateriálů. 9. Chemie kovových f-prvků. Anorganické sloučeniny 4f-prvků (lanthanidů) a vybraných 5f prvků (Th, Pa, U, Pu), jejich podobnost s prvky 4. 5. a 6. skupiny. 10. Využití lanthanidů v metalurgii s ohledem na stabilitu jejich oxidů a sulfidů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.