651-2001/03 – Chemie I. (CH I.)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity7
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
ZAL041 Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
NOV0315 Mgr. Vlastimil Novák, Ph.D.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů a chemických vazeb, • hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu, • seznámit se se zákonitostmi průběhu chemických reakcí z hlediska kinetiky a termodynamiky, • sestavit a vyčíslit chemické rovnice, provést stechiometrické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod do obecné chemie. Struktura elektronového obalu, periodická soustava prvků a chemická vazba. Chemická kinetika, rovnováha a energetické změny při chemických reakcích. Acidobazické a oxidačně redukční reakce. Základy elektrochemie. Chemie koordinačních sloučenin.

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6. TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8. GOLDBERG, David. Fundamentals of Chemistry, 5th Edition. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN: 978-0073221045. CHANG, Raymond and Ken GOLDSBY. Chemistry, 12th Edition. New York: McGraw-Hill, 2016. ISBN: 978–0–07–802151–0.

Doporučená literatura:

VACÍK, Jiří. Obecná chemie. Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2017. ISBN 9788074440502. BRESCIA, Frank, ARENTS, John, MEISLICH, Herbert a Amos TURK: Fundamentals of Chemistry: a Modern Introduction, 3rd Edition, New York: Elsevier, 1975. ISBN 978-0-12-132332-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test a zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Presenční studium: Absolvování průběžných testů. Kombinované studium: Vypracování dvou semestrálních programů: První program je z oblasti „Stavba atomu, elementární částice, chemická vazba z hlediska kvantové mechaniky“, druhý program je z oblasti „Chemické reakce-kinetika, termodynamika“. Programy, budou kontrolovány vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky, budou studentům zaslány mailem prostřednictvím informačního systému. Zápočtový test, písemná a ústní zkouška. Výsledky budou sděleny ihned po dokončení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Základní pojmy. Složení soustav, látkové množství, elektronegativita, oxidační číslo. 2.Stavba atomů – atomové jádro, radioaktivita, jaderné reakce mononukleární, binukleární. 3.Stavba atomů - elektronový obal. Výstavbový princip, elektronové konfigurace. 4.Typy vazeb. Vznik chemické vazby z hlediska kvantové mechaniky. Hybridizace a struktura molekul. 5.Periodická soustava. Kovový charakter, atomové poloměry, ionizační energie, hustota, body tání. 6.Skupenské stavy látek. Fázový diagram jednosložkové soustavy. Zákony ideálních plynů. 7.Plynné směsi. Reálné plyny. 8.Disperzní soustavy. Roztoky, Raoultův zákon, Henryho zákon. Látky atomové, kovové, iontové, molekulové. 9.Rozdělení chemických reakcí. Chemická kinetika. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. 10.Energetické změny při chemických reakcích. Vnitřní energie, entalpie, entropie, Gibbsova energie. 11.Chemická rovnováha. Vliv teploty, tlaku a koncentrace na složení rovnovážné směsi. 12.Elektrolytická disociace, iontové rovnice. Neutralizace, srážecí reakce, hydrolýza, vytěsňování kyselin a zásad. 13.Acidobazické reakce. Stupnice acidity a bazicity ve vodných roztocích a iontových taveninách. 14.Oxidačně redukční reakce, potenciál elektrody. Elektrochemická řada napětí kovů. 15.Stabilita oxidačních stavů. Frostovy diagramy. 16.Galvanické články primární, sekundární. Elektrolýza vodných roztoků a tavenin. 17.Chemie koordinačních sloučenin. Typy ligandů. 18.Teorie ligandového pole. Výpočetní cvičení: • Chemické názvosloví. • Základní pojmy (látkové množství, složení vícesložkových soustav). • Výpočty podle chemického vzorce. • Zákony ideálních plynů. Plynné směsi. • Chemická rovnice a její vyčíslování. • Příprava roztoků. • Elektrolytická disociace, výpočet pH. • Oxidačně redukční reakce. • Standardní potenciály a Frostovy diagramy. • Rychlost chemických reakcí. • Gibbsova energie a rovnovážná konstanta

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní