651-2002/03 – Chemie II. (CH II.)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT27 prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• aplikovat znalosti z obecné chemie na posouzení vlastnosti prvků a jejich sloučenin, • seznámit se s výrobou a použitím nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin, • využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí. Získané znalosti: vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin. Získané dovednosti: základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vztah mezi postavením prvků v periodické soustavě, vazebnými možnostmi a fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Vlastnosti a výroba kovů. Acidobazické vlastnosti a oxidační schopnost oxidových tavenin. Termodynamická stabilita oxidačních stavů – Frostovy diagramy. Systematická anorganická chemie prvků podle jednotlivých skupin. Obecné vlastnosti, elektronová konfigurace, vazebné možnosti, nejdůležitější sloučeniny, jejich příprava, výroba a použití.

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2. GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9. GOLDBERG, David. Fundamentals of Chemistry, 5th Edition. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN: 978-0073221045.

Doporučená literatura:

CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Presenční a kombinované studium: Zápočet z Chemie I pro absolvování laboratorních prací. Zkouška z Chemie I pro získání zápočtu z Chemie II. Kombinované studium: Laboratorní práce. Vypracování protokolů. Zápočet z laboratorních prací. Vypracování jednoho semestrálního programu z oblasti „Nové materiály a technologie v metalurgii“. Programy, budou kontrolovány vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky, budou studentům zaslány mailem prostřednictvím informačního systému. Písemná a ústní zkouška. Výsledky budou sděleny ihned po absolvování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Vlastnosti kovů. Výroba kovů – elektrolýza, redukce, vytěsňování, termický rozklad, loužení. 2. Vodík. Kyslík, acidobazické vlastnosti oxidů. Voda, tvrdost vody. Vzduch. 3. Obecné vlastnosti prvků jednotlivých skupin. Vazebné možnosti, výskyt, příprava, výroba, reakce a nejdůležitější sloučeniny vybraných prvků. 3.1 Prvky s1 - alkalické kovy. 3.2 Prvky s2 – hořčík, kovy alkalických zemin. 3.3 Hliník, uhlík. 3.4 Křemík, cín, olovo. 3.5 Dusík, fosfor, síra. 3.6 Halogeny, vzácné plyny. 3.7 Vlastnosti d a f prvků, prvky vzácných zemin. 3.8 Titan, zirkonium, vanad, tantal. 3.9 Chrom, molybden, wolfram, mangan. 3.10 Železo, kobalt, nikl, výroba oceli. 3.11 Platinové kovy, měď, stříbro, zlato. 3.12 Zinek, kadmium, rtuť. Laboratorní cvičení • Dělení heterogenní směsi. • Síla kyselin a zásad. • Srážecí reakce. • Acidobazický charakter roztoků. Neutralizační titrace. • Elektrochemická řada napětí kovů. • Stanovení molární hmotnosti kyslíku. • Oxidace a redukce. • Příprava nerozpustných uhličitanů srážením.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast v laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní