651-2076/02 – Vědecká komunikace (VK)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity2
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen definovat klíčové prostředky vědecké komunikace, zahrnující publikační formu, korespondenci, prezentaci na vědeckých konferencích a popularizaci vědy. Student je obeznámen s literárními zdroji, potřebnými pro výše uvedené způsoby komunikace a práci s nimi. V rámci publikační praxe je student schopen rozlišit základní typy článků, jejich strukturu a principy jejich tvorby, zahrnující také správnou citační praxi. Dále je student schopen nastínit obecnou podobu bakalářské práce a proces její obhajoby. S ohledem na možnou budoucí účast studentů na vědeckých konferencích je student srozuměn s podobou různých forem prezentace vědecké práce na konferenci, tj. formou přednášky a také posteru. V důsledku nezbytnosti popularizovat vědecké aktivity každého týmu, je student schopen diskutovat o popularizačních formách prezentace výsledků, tj. tiskové zprávě a reportáži v televizi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními formami vědecké komunikace a zákonitostmi s nimi spojenými. Studenti získají ucelený a základní přehled o publikační praxi, práci s literárními zdroji, citační praxi, recenzním řízení, ale také prezentaci na vědecké konferenci či komunikaci v popularizační rovině a mnoha dalších aspektech, nezbytných pro korektní komunikaci ve vědecké komunitě.

Povinná literatura:

1. ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik. ISBN 978-80-7502-340-7. 2. LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Přeložil Eva MAŠKOVÁ KŘÁPKOVÁ. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1. 3. MONTGOMERY, Scott L. The Chicago guide to communicating science. Second edition. Chicago: The University of Chicago Press, [2017]. Chicago guides to writing, editing, and publishing. ISBN 978-0-226-14450-4.

Doporučená literatura:

1.ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: [nejen pro ekonomy a manažery]. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. 2. MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Přeložil Marie KRČMOVÁ, přeložil Karla MILOŠEVIČOVÁ. Martin: Osveta, c2006. ISBN 80-8063-219-7. 3. MONTGOMERY, Scott L. The Chicago guide to communicating science. Second edition. Chicago: The University of Chicago Press, [2017]. Chicago guides to writing, editing, and publishing. ISBN 978-0-226-14450-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava krátké prezentace na vybrané, odborné téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky vědecké komunikace – co, proč a jak publikovat? 2. Literární zdroje – služby knihoven, elektronické informační zdroje. 3. Publikační praxe – typy článků, struktura článků. 4. Publikační praxe – zdroje, kde články dohledat a jak správně citovat. 5. Publikační praxe – jak napsat rešerši. 6. Publikační praxe – příprava odborného článku. 7. Publikační praxe – recenzní řízení, revize článku, komunikace s editorem. 8. Absolventská práce – jak psát bakalářskou práci. 9. Obhajoba absolventských prací – posudky, obhajoba. 10. Korespondence – emailová komunikace, průvodní dopis, doporučující dopis, aj. 11. Ochrana duševního vlastnictví – patenty, užitné vzory. 12. Prezentace – struktura odborné a popularizační přednášky, posterová prezentace, jak prezentovat. 13. Vědecké konference – posterová sekce, řízení odborné sekce, přednáška na konferenci, panelová diskuze. 14. Popularizace vědy – tiskové zprávy, popularizační články, reportáže.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Realizace semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Realizace semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.