651-2203/01 – Základy chemie (ZCH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základními pojmy obecné chemie, jejich významem a vzájemnými zákonitostmi. Naučit studenty orientovat se v periodické tabulce prvků a umět odhadnout základní vlastnosti prvků na základě jejich postavení v periodickém systému prvků (PSP).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hmota a její struktura. Základní chemické pojmy. Skupenské stavy látek. Stavba atomu. Elektronový obal. Chemická vazba. Reakční kinetika. Energetické změny při chemických reakcích. Chemická rovnováha. Disperzní soustavy. Elektrolyty, elektrolytická disociace. Oxidačně-redukční reakce. Periodická soustava prvků. Vodík, kyslík, voda a vzduch. Vlastnosti a využití základních nekovových prvků. Chemie uhlíku. Silikáty. Kovy, základní principy výroby, vlastnosti a využití technicky důležitých kovů a jejich sloučenin.

Povinná literatura:

KOSTURA, B. a M. GREGOROVÁ. Základy chemie pro bakalářské obory, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava 2004. ISBN 80-248-0565-0. KOSTURA, B. a M. GREGOROVÁ. Příklady z chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0564-2.

Doporučená literatura:

LEŠKO, J., J. TRŽIL a J. ULLRYCH. Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2397-3. LEŠKO, J., J. TRŽIL a R. ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2938-0. TRŽIL, J., J. ULLRYCH a V. SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0491-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru píší studenti dva kontrolní testy, KT1 a KT2.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chemie a její význam. Hmota a její vlastnosti. Chemické vzorce a rovnice. 2. Základní chemické pojmy a veličiny. Látkové soustavy-klasifikace. Složení látkových soustav. Roztoky. 3. Stavba atomu. Atomové jádro, elektronový obal. Valenční elektrony. Periodická soustava prvků. 4. Chemická vazba. Základní typy vazeb, kovalentní a koordinačně kovalentní vazba. Mezimolekulové vazebné interakce. 5. Skupenské stavy látek. Skupenské přeměny, skupenské teplo. Strukturní typy látek. 6. Chemické reakce-klasifikace. Energetické změny při průběhu chemické reakce. Kinetika chemických reakcí. Chemická rovnováha a její ovlivňování. 7. Iontové rovnováhy. Elektrolytická disociace. Iontové rovnice. Kyseliny, zásady a soli. Hydrolýza. Exponent pH. 8. Elektrochemické procesy. Oxidačně-redukční reakce. Standardní elektrodové potenciály. Elektrochemická řada napětí kovů. Galvanické články. Elektrolýza. 9. Základní prvky a jejich sloučeniny: vodík, kyslík, voda, oxidy. Vzácné plyny-charakteristika, využití. 10. Významné nekovy – halogeny, síra, dusík, fosfor. Vlastnosti, využití, důležité sloučeniny. 11. Uhlík. Anorganické sloučeniny uhlíku. 12. Křemík, silikáty. Technické křemičitanové materiály, skla. 13. Kovy – základní principy jejich výroby. Blok s – prvků: alkalické kovy, kovy alkalických zemin, vlastnosti, sloučeniny. 14. Blok d – prvků: charakteristika bloku prvků, technicky významné přechodné kovy. Blok f – prvků: lanthanidy, aktinidy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0788P270002) Inovace a design zdravotnických prostředků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0214A270001) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní