651-2223/01 – Chemie (CH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
ZAL041 Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností. Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod. Hmota a její vlastnosti. Stavba látek a jejich klasifikace. Základní chemické pojmy. Skupenské stavy látek. Stavba atomu, atomové jádro. Elektronový obal. Chemická vazba. Energetické změny při chemických reakcích. Disperzní soustavy. Rychlost chemických reakcí. Chemická rovnováha. Elektrolytická disociace. Oxidačně redukční reakce. Elektrolytické procesy. Periodická soustava prvků. Vodík, kyslík, voda, vzduch. Prvky 18. - 15. skupiny. Prvky 14. skupiny. Chemie uhlíku. Křemík a jeho sloučeniny. Prvky 13., 2. a 1. skupiny. Přechodné kovy - charakteristika, způsoby výrob. Vybrané prvky 3. až 12. skupiny. Lanthanidy, aktinidy.

Povinná literatura:

LEŠKO, J., J. TRŽIL a J. ULLRYCH. Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2397-3. LEŠKO, J., J. TRŽIL a R. ŠTARHA. Anorganická chemie, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2398-0. TRŽIL, J., J. ULLRYCH a V. SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0491-3. LANGOVÁ, Š. and J. LEŠKOVÁ. Basic Chemistry, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0988-5.

Doporučená literatura:

KOSTURA, B. a M. GREGOROVÁ. Základy chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0565-0. KOSTURA, B. a M. GREGOROVÁ. Příklady z chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0564-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po absolvování výpočtové části cvičení je zařazen kontrolní test KT1. Z laboratorní části cvičení studenti průběžně odevzdávají protokoly. V závěru cvičení se píše kontrolní test KT2, který obsahuje výpočty z praktických laboratorních úloh.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Stavba atomu. Elektronový obal. Chemická vazba. Chemické reakce - kinetika a termodynamika. Chemické rovnováhy. Elektrolytická disociace. Oxidačně redukční reakce a jejich technické aplikace, hoření. Elektrochemie. Periodická soustava prvků. Prvky bloku p. Chemie uhlíku. Křemík, křemičitany. Prvky bloku s. Přechodné kovy – charakteristika, vlastnosti, způsoby výrob. Lanthanidy a aktinidy. Cvičení: Výpočty - Chemické názvosloví. Základná chemické pojmy. Stechiometrické výpočty (z chem. vzorců, z chem. rovnic, složení vícesložkových soustav). Ideální plyn. Elektrolytická disociace. Oxidačně redukční reakce. Praktická část: Oxidačně redukční reakce. Stanovení obsahu CaCO3 v technickém vápenci. Srážecí reakce. Příprava nerozpustných uhličitanů srážením. Stanovení molární hmotnosti kyslíku. Příprava chromové zeleně. Určení vzorce krystalohydrátu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní