651-2229/01 – Letecká meteorologie I (LetMeteoI)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby student získal základní přehled v oblasti meteorologie potřebný pro úroveň PPL v hloubce a rozsahu potřebném pro následující další stupeň studia této problematiky (ATPL).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět studentovi umožňuje osvojit si znalosti o souvislostech mezi jednotlivými meteorologickými prvky a jevy a jejich základní fyzikální výklad.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět křídel, 2017. ISBN 978-80-7573-014-5. DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět křídel, 2016. ISBN 978-80-7573-007-7. Meteorology / CAE Oxford Aviation Academy. Oxford: CAE Oxford Aviation Academy, 2018.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, J. Meteorologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-653-5. KRÁČMAR, J. Meteorologie (050 00): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JARFCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-447-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů, kdy jsou studenti aktivně zapojení do výuky. Samostatný projekt menšího rozsahu, který po praktické stránce řeší nastudovanou problematiku, verifikuje dosažené výsledky a vyvozuje závěry.

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na výuce - zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Atmosféra, složení, vertikální členění 2.Teplota vzduchu, teplo, fyzikální základ, měření, přenos tepla, ohřev a ochlazování atmosféry, horizontální a vertikální rozložení teploty, příčiny. 3.Teplota v blízkosti země, přízemní vlivy, vlivy oblačnosti, vlivy větru, vertikální rozložení teploty v troposféře a v tropopauze, časový chod teploty, teplotní a klimatické cykly. 4.Atmosférický tlak, hustota atmosféry, měření, vertikální a horizontální rozložení tlaku, příčiny. 5.Znázornění tlaku na mapách. Izobary, izobarické plochy, změna tlaku s výškou, měření výšek, QNH, QFF, QFE, QNE, vzájemný vztah tlaku, teploty a hustoty, tlakové systémy, globální rozložení, poloha hlavních tlakových útvarů. 6.Vítr – definice a měření příčina větru, tlakový gradient, Coriolisova síla, geostrofický vítr, gradientový vítr, stanovení síly a směru větru, konvergence, divergence, subsidence, všeobecná cirkulace kolem zeměkoule, místní větry, anabatické a katabatické proudění, bríza. 7.Vlhkost – vodní pára v atmosféře, kondenzace, výpar, sublimace, mrznutí a tání, latentní teplo, relativní a absolutní vlhkost, teplota / rosný bod, směšovací poměr, adiabatické děje, tvoření oblačnosti. 8.Oblaky, srážky a dohlednost - typy oblačnosti, klasifikace oblačnosti, podmínky létání v různých typech oblačnosti, mlha, kouřmo, zákal, typy mlh, příčiny vzniku, srážky, vývoj srážek, druhy srážek, závislost na typu oblačnosti. 9.Stabilita ovzduší, příčiny, fyzikální základ, vyhodnocení aerologických výstupů. 10.Vzduchové hmoty a fronty – typy vzduchových hmot, popis, faktory ovlivňující vlastnosti vzduchové hmoty, klasifikace vzduchových hmot, oblasti vzniku, transformace, teplá fronta, s ní související oblačnost a počasí, teplý sektor, s ním související oblačnost a počasí, studená fronta I. a II. druhu, s ní související oblačnost a počasí, počasí za studenou frontou, okluze (teplá a studená) a s nimi související oblačnost a počasí, přemisťování front a tlakových systémů, životní cyklus. 11.Bouřky – struktura bouřek, sled vývojových etap, bouřkové buňky, frontální bouřky a bouřky z tepla, podmínky pro vznik a proces vývoje, předpověď, místa výskytu. 12.Nebezpečí pro let – turbulence, vlivy na letadlo, střih větru, meteorologické podmínky, CAT - účinky na let, termická turbulence, nebezpečí v hornatých oblastech, vertikální pohyby, horská vlna, střih větru, turbulence, námraza, jevy snižující dohlednost, snížení dohlednosti způsobené mlhou, kouřem, kouřem, prachem, pískem a srážkami, snížení dohlednosti způsobené nízko zvířeným a vysoko zvířeným sněhem. 13.Meteorologické mapy – mapy význačného počasí, přízemní mapy, výškové mapy, symboly a znaky na analytických a prognostických mapách. 14.Informace pro plánování a provedení letu, obsah a využití předletové meteorologické přípravy, meteorologický briefing a konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.