651-2230/01 – Letecká meteorologie II (LetMeteoII)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby student získal dostatečný přehled v oblasti meteorologie potřebný pro úroveň ATPL v hloubce a rozsahu potřebném pro absolventa bakalářského studijního programu s leteckým zaměřením.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět studentovi umožňuje osvojit si znalosti o souvislostech mezi jednotlivými meteorologickými prvky a jevy a jejich základní fyzikální výklad.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět křídel, 2017. ISBN 978-80-7573-014-5. DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět křídel, 2016. ISBN 978-80-7573-007-7. Meteorology / CAE Oxford Aviation Academy. Oxford: CAE Oxford Aviation Academy, 2018.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, J. Meteorologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-653-5. KRÁČMAR, J. Meteorologie (050 00): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JARFCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-447-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů, kdy jsou studenti aktivně zapojení do výuky. Samostatný projekt menšího rozsahu, který po praktické stránce řeší nastudovanou problematiku, verifikuje dosažené výsledky a vyvozuje závěry.

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na cvičeních - zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Atmosféra – chemické složení, tepelná bilance, ohřev a ochlazování, skleníkový efekt, atmosférické vrstvy, význam a variace tropopauzy pro létání. 2.Meteorologická data – základní meteorologické prvky a meteorologické jevy, vyjádření, měření, standardy. 3.Adiabatické procesy – úvod, fyzikální základ, vertikální pohyby vzduchových částic, vertikální stabilita, podmíněná stabilita. 4.Adiabatické procesy – využití, vyhodnocení aerologického výstupu různými metodami, předpověď konvekce, příčiny a charakteristiky inverzí a bouřek. 5.Vítr – příčiny, podmínky vzniku, odvození Coriolisovy síly, odvození a vektorová konstrukce sil u geostrofického a gradientového větru, příčiny a odvození větru ve směšovací vrstvě, příčiny a popis výškového větru. 6.Místní větry – příčiny, charakteristiky a nebezpečí pro létání u horské a mořské brízy, horská vlna – Föhn, lokální větry velkého a malého měřítka typické pro různé oblasti světa. 7.Tlakový systém Země – poloha hlavních tlakových buněk, globální vertikální a horizontální cirkulace v troposféře, typy a charakteristika tlakových výší, pasáty a antipasáty, typy a charakteristika tlakových níží, západní vlny, tropické rotující bouře a tropické cyklóny, tornáda, dust devils. 8.Globální klimatický systém Země – geografická charakteristika a dynamika během sezón, ITCZ, monsun, klimatologie tropického pásma, klimatologie mírného a polárního pásma. 9.Vzduchové hmoty a fronty - typy vzduchových hmot, popis a faktory ovlivňující vlastnosti vzduchové hmoty, klasifikace vzduchových hmot a oblasti jejich vzniku, teplá fronta a s ní související oblačnost a počasí, teplý sektor a s ním související oblačnost a počasí, studená fronta I. a II. druhu a s nimi související oblačnost a počasí, počasí za studenou frontou, okluze (teplá a studená) a s nimi související oblačnost a počasí, přemisťování front a tlakových systémů, životní cyklus. 10.Nebezpečí pro let, námraza – úvod, podmínky vzniku námrazy, druhy námrazy, námraza před letem, námraza vně oblaků, námraza uvnitř oblaků, námraza ve srážkách, předpověď námrazy. 11.Nebezpečí pro let, turbulence – definice, druhy a příčiny turbulence, horizontální střih větru, podmínky vzniku, příčiny, vertikální střih větru, podmínky vzniku, příčiny, termická turbulence, účinky na letadlo, CAT, Low Level Jet, Jet Stream. 12.Nebezpečí pro let, bouřky – struktura bouřek, sled vývojových etap, bouřkové buňky, elektřina v atmosféře, statické náboje, vznik blesků a vliv úderu blesku na letadlo, frontální bouřky a bouřky z tepla, čáry instability, podmínky pro vznik a proces vývoje, předpověď, místa výskytu, specifikace typu, vývoj a účinek jevu downburst, microburst, tornáda. 13.Meteorologické mapy – mapy význačného počasí, přízemní mapy, výškové mapy, analytické a prognostické mapy. 14.Informace pro plánování a provedení letu – letecké kódy: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM; stav dráhy, meteorologická rozhlasová vysílání pro letectví: VOLMET, ATIS, HF-VOLMET, ACARS; obsah a využití předletové meteorologické dokumentace: meteorologický briefing a konzultace; systémy pro měření a signalizaci střihu větru v nízkých hladinách, inverze; zvláštní meteorologické výstrahy; informace pro plánování letu počítačem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.