651-2236/01 – Materiály pro brzdové systémy automobilu a jejich testování (MBSAT)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity4
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen orientace v běžně používaných brzdových materiálech, dovede popsat jejich složení, vlastnosti a metody testování. Dále je absolvent schopen popsat chování brzdových materiálů za různých podmínek provozu a definovat vznikající emise včetně jejich charakteru a metod hodnocení. Absolvent bude mít přehled o aktuální legislativě regulující emise z nespalovacích procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na materiály používané pro frikční brzdy automobilů, zejména na jejich složení, vlastnosti a metody testování jejich frikčně otěrových parametrů. Další náplní předmětu je chování materiálů brzdových systémů za různých podmínek provozu a také seznámení s environmentálními aspekty frikčních procesů při brzdění automobilů, včetně nástinu charakteru těchto emisí a metod jejich měření. Součástí předmětu je také problematika vývoje nových brzdových materiálů a legislativní rámec kontroly a regulace emisí z nespalovacích procesů v dopravě.

Povinná literatura:

BILL, K. and B.J. BREUER. Brake Technology Handbook, SAE International, 2008. ISBN 978-0-7680-1787-8. LIMPERT, R. Brake Design and Safety, SAE International, 2011. ISBN 978-0-7680-3438-7. KUKUTSCHOVÁ, J. and P. FILIP. Review of brake wear emissions, in Non-Exhaust Emissions: An Urban Air Quality Problem for Public Health, Elsevier Inc., 2018. ISBN 9780128117705.

Doporučená literatura:

KUKUTSCHOVA, J.: Wear Particles from Automotive Brake Materials: Generation, Characterization, and Environmental Impact, VŠB-TUO, Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4098-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování laboratorních cvičení, test, vypracování semestrálního projektu na zadané téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní rozdělení brzdových systémů vozidel se zaměřením na osobní automobily. 2. Brzdové materiály – skupiny, definice základních složek brzdových materiálů, jejich funkce a výroba. 3. Brzdění automobilů – mechanismus brzdění, změny brzdových materiálů, frikční vrstva a její vliv na brzdnou účinnost. Tvorba otěrových částic a jejich vliv na životnost jednotlivých součástí brzdového systému. 4. Metody testování frikčně otěrových vlastností materiálů pro brzdové systémy – laboratorní a provozní zkoušky. Uspořádání testů, standardní testovací procedury, ukázky získaných dat a jejich interpretace. 5. Chování brzdových materiálů za různých podmínek provozu – vysoké teploty brzd, vzdušná vlhkost, přítomnost posypových solí, aj. 6. Emise otěrových částic – mechanismus vzniku, charakter, metody měření a charakterizace chemického složení a morfologie částic. 7. Emise plynných částic - mechanismus vzniku, metody měření a charakterizace. 8. Legislativní rámec problematiky emisí z nespalovacích procesů v dopravě – chystaná legislativa pro kontrolu a regulaci emisí částic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16 2
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Max. 20 % omluvená účast Min. 80 % povinná účast na cvičeních • Absolvování laboratorních úloh, odevzdání protokolů • Absolvování testu a/nebo písemky • Vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.