651-3019/01 – Environmentální aspekty chemických technologií (EACHT)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity6
Garant předmětuIng. Petr Stavárek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Stavárek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA277 Ing. Petr Stavárek, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen: - poznat strukturu hospodářské činnosti od surovin ke komoditám, - umět odhadnout hlavní materiálové a energetické toky v hospodářství, - pochopit hospodářské vazby lokálních a globálních rozměrů, - umět charakterizovat kvalitativně a kvantitativně environmentální dopady hospodářské činnosti a posoudit možnosti jejich řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Struktura procesních technologií v lokálním a globálním měřítku. Technologie těžby a přepracování surovin. Energetika a distribuce energie. Chemické a procesní technologie. Zemědělství a biotechnologie. Odpadní proudy a vedlejší produkty. Recyklace. Environmentální technologie pro udržitelnou budoucnost

Povinná literatura:

WICHTERLE, Kamil. Chemická technologie. Ostrava:VŠB-TUO, 2012, Dostupné z: http://homen.vsb.cz/~wih15/Technologie/Chem_Tech.pdf. LANCASTER, Mike. Green chemistry: an introductory text. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002. ISBN 0-85404-620-8. WANG, Lawrence K., ed. Handbook of industrial and hazardous wastes treatment. 2nd ed., rev. and expanded. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN 0-8247-4114-5. LAPČÍK, Vladimír. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. U.S. Energy Information Administration (EIA). U.S. Energy Information Administration (EIA) [online]. Dostupné z: https://www.eia.gov/

Doporučená literatura:

HAGGAR, Salah el. Sustainable industrial design and waste management: cradle-to-cradle for sustainable development. Burlington: Elsevier/Academic Press, 2007. ISBN 978-0-12-373623-9. MILLER, Bruce G. Coal energy systems. Burlington: Elsevier/Academic Press, 2005. ISBN 0-12-497451-1. World Energy Statistics | Enerdata. World Energy Statistics | Enerdata [online]. Copyright © [cit. 09.03.2018]. Dostupné z: https://yearbook.enerdata.net/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické, organické, fyzikální chemie, chemie životního prostředí a procesního inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stabilní a vyčerpatelné zdroje surovin a energie. Globalizace. 2. Nakládání s vedlejšími a odpadními proudy chemických výrob. 3. Fosilní paliva 4. Úprava, zušlechťování pevných paliv. 5. Těžba, úprava, doprava a skladování ropy. Petrochemie. 6. Těžba plynu. Úprava, doprava a skladování plynu. Vodík a vodíkové hospodářství. 7. Techniky spalování pevných, kapalných a plynných paliv. 8. Jaderná energie 9. Výroba elektřiny, účinnost. Rozvod elektřiny. Akumulace energie. 10. Biologické a energetické využití půdy, vody a slunce. Biotechnologie. 11. Stabilní nefosilní zdroje, koloběh vody a vzduchu. 12. Voda, zdroje, úpravy, čištění odpadní vody, odsolování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní