651-3027/01 – Základní laboratoř procesního inženýrství (ZLPI)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV0063 Ing. Markéta Davidová
STA277 Ing. Petr Stavárek, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce procesního inženýrství při práci s aparáty poloprovozního měřítka - experimentálně ověřit základní principy procesů sdílení tepla, hmoty a hybnosti - seznámit studenty s praktickými zkušenostmi a experimenty v poloprovozním měřítku

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod do laboratoří procesního inženýrství doplňuje a rozšiřuje výuku procesního inženýrství a umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané v rámci přednášek a výpočtových seminářů při práci s aparáty poloprovozního měřítka (výplňový absorbér, patrová rektifikační kolona, sedimentační kolona, konvekční sušárna, deskový výměník tepla, kalolis a palivové články). V sedmi laboratorních úlohách jsou sledovány jednoduché procesy přenosu tepla, hmoty i hybnosti, což studentům umožňuje získat praktické zkušenosti s experimentálním popisem takových dějů.

Povinná literatura:

Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010. Dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/619/login.php, uživatelské jméno a heslo: LPI4

Doporučená literatura:

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7. NEUŽIL, Lubomír a Vladimír MÍKA. Chemické inženýrství II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1993. ISBN 80-7080-170-0. ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-489-0. ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství II. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-492-0. MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3. MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3. HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování všech laboratorních úloh. Odevzdání protokolů v požadované kvalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tlaková ztráta při toku plynu výplní (Stanice absorpce) 2. Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení) 3. Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice (Stanice filtrace) 4. Stanovení pádové rychlosti částic (Stanice sedimentace) 5. Stanovení koeficientu prostupu tepla (Stanice sdílení tepla) 6. Tepelné ztráty rektifikační kolony (Stanice rektifikace) 7. Elektrolýza vody solární energií (Stanice palivové články) 8. Určení rovnovážných dat adsorpce CO2 na aktivním uhlí (Stanice adsorpce)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 100% odevzdaných protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní