651-3037/01 – Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí (IPaHV)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student se bude umět orientovat v základních principech pro hodnocení vlivů na životní prostředí a požadavky kladenými na integrovanou prevenci u významných znečišťovatelů životního prostředí - student bude umět analyzovat environmentální aspekty u průmyslových technologií - student bude umět provést výběr nejlepší dostupné techniky - student bude umět zpracovat základní žádost o integrované povolení - student bude znát základní potřeby pro zpracování dokumentace EIA

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základními principy hodnocení stavu životního prostředí a posléze s postupy vedoucími k nápravě v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje. V procesech posuzování vlivů koncepcí a záměrů a integrované prevence bude aplikována maximálně možná prevence před průmyslovým znečišťováním všech složek životního prostředí. K tomu bude využita odborná, legislativní a dále právní znalost, kterou pokrývají jednotlivé kapitoly uvedeného předmětu.

Povinná literatura:

PETRŽÍLEK, Petr, TICHÁ, Tereza, ed. Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění. Praha: ABF, a.s., Nakladatelství ARCH, 2003. ISBN 80-86165-68-X. ADAMEC, Vl., BARTUSEK, S. a kol: Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II. Praha: CENIA, 2010, 135 s. ISBN 978-80-85087-90-1. WATHERN, Peter, ed. Environmental impact assessment: theory and practice. London: Routledge, 1992. ISBN 0-415-07884-9.

Doporučená literatura:

KAPROVÁ K., KAŠMÍROVÁ P., KOLSKÁ K., PETKOVOVÁ L. a ŠAUER P., Veřejné podpory v ochraně životního prostředí v České republice a přístupy k jejich posuzování, CENIA 2010, ISBN: 978-80-85087-94-9. Environmental impact assessment: practical solutions to recurrent problems. Hoboken: Wiley, 2005. ISBN 0-471-72202-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kombinovaná forma zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje zjednodušený návrh integrovaného povolení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvalita životního prostředí ČR, srovnání se zahraničím, priority v oblasti zlepšování stavu životního prostředí. 2. Druhy a zdroje veřejných environmentálních podpor. 3. Ekologická újma jako měřitelná změna přírodního zdroje a jeho funkcí, předcházení vzniku, nápravná opatření. 4. Nástroje v oblasti péče o životní prostředí. 5. Indikátory jako nástroj identifikace a popisu problémů v ŽP, základní požadavky, systémy a klasifikace, koncepce tvorby, klíčové indikátory podle hlavních témat, stav ŽP v souvislostech, model DPSIR. 6. Hodnocení životního prostředí v postupných krocích. 7. Legislativa v procesech posuzování vlivů a záměrů, integrované prevence. 8. Principy integrované prevence, podmínky pro vydání integrovaného povolení. 9. Územní plány a související legislativa. 10. Strategické posuzování vlivů koncepcí – SEA, cíle, výsledek, záměry podléhající procesu, průběh. 11. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA, obsah a závaznost procesu, hodnocení v posloupnosti rozhodovacích procesů. Posuzování vlivů přesahujících hranice. 12. Hodnocení zdravotních rizik v procesech posuzování vlivů – konceptuální model determinant zdraví, HIA, HRA. 13. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí, posuzování a řízení rizik na úrovni průmyslových podniků – REACH, CLP. ECHA (Evropská agentura pro životní prostředí) a její prostředí. 14. Rozptylové studie v EIA, modelování fyzikálního znečištění – hluková studie 15. Ochrana přírody v procesech hodnocení vlivů, Natura 2000, biokoridory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  1
        Zkouška Zkouška 80 (80) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství (S02) Environmentální inženýrství OZP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství (S02) Environmentální inženýrství OZP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství (S02) Environmentální inženýrství OZP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní