652-0901/03 – Teorie tváření (TTVD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat základní vědomosti o teoretických principech plastické deformace. Matematické zdůvodnění velikosti normového napětí jako odporu při změně objemu. Vysvětlit napětí jako tenzorovou veličinu s možností dalšího dělení až po deviátor napětí. Rovněž matematická analýza velikosti intenzity napětí jako odporu proti změně tvaru tělesa a způsoby grafického zobrazení. Analogie napěťového stavu na deformaci a deformační rychlost při tváření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretický úvod do navazujících technologických předmětů v oboru tváření materiálu. Pozornost je zaměřena na význam napajtosti, deformace a deformační rychlosti a znalost problematiky tenzoru a deviatoru napjatosti. Je uvedena ukázka diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích a základní teoretické vztahy napětí-deformace.

Povinná literatura:

KLIBER, J. Základy tváření kovů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. PERNIS, R. Teória tvárnenia kovov. Trenčín: TU Trenčín, 2007. KLIBER, J. Teorie tváření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3360-6. WAGONER, R. H. and J. L. CHENOT. Metal Forming Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-64267-1.

Doporučená literatura:

FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje. Brno: VUT Brno, 1991. ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické principy plastické deformace. Vnější a vnitřní síly. Napětí na souřadných rovinách. Oktaedrická rovina a napětí v oktaedrické rovině. Hlavní normálové napětí. Tečné napětí. Napjatost v obecné rovině. Elipsoid napjatosti. Hlavní tečná napětí. Mohrovy kružnice. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. Grafické určení tečného napětí. Tenzorové vyjádření napjatosti. Schémata hlavních napětí. Deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. Intenzita napětí. Grafické řešení intenzity napětí různými metodami. Ukazatel stavu napjatosti. Stavy napjatosti ( lineární, plošný, prostorový). Vznik plastické deformace při jednoosém (víceosém) působení síly. Hypotézy plastické deformace. Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. Deformace tvářeného tělesa. Deformační rychlost. Tenzorové vyjádření deformace, deformační rychlosti, schémata deformací. Vztahy mezi napětím a deformací. Pružná deformace. Pružně-plastická deformace. Velké plastické deformace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.