652-0901/03 – Teorie tváření (TTVD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat základní vědomosti o teoretických principech plastické deformace. Matematické zdůvodnění velikosti normového napětí jako odporu při změně objemu. Vysvětlit napětí jako tenzorovou veličinu s možností dalšího dělení až po deviátor napětí. Rovněž matematická analýza velikosti intenzity napětí jako odporu proti změně tvaru tělesa a způsoby grafického zobrazení. Analogie napěťového stavu na deformaci a deformační rychlost při tváření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretický úvod do navazujících technologických předmětů v oboru tváření materiálu. Pozornost je zaměřena na význam napajtosti, deformace a deformační rychlosti a znalost problematiky tenzoru a deviatoru napjatosti. Je uvedena ukázka diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích a základní teoretické vztahy napětí-deformace.

Povinná literatura:

KLIBER, J. Základy tváření kovů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. PERNIS, R. Teória tvárnenia kovov. Trenčín: TU Trenčín, 2007. KLIBER, J. Teorie tváření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3360-6. WAGONER, R. H. and J. L. CHENOT. Metal Forming Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-64267-1.

Doporučená literatura:

FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje. Brno: VUT Brno, 1991. ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické principy plastické deformace. Vnější a vnitřní síly. Napětí na souřadných rovinách. Oktaedrická rovina a napětí v oktaedrické rovině. Hlavní normálové napětí. Tečné napětí. Napjatost v obecné rovině. Elipsoid napjatosti. Hlavní tečná napětí. Mohrovy kružnice. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. Grafické určení tečného napětí. Tenzorové vyjádření napjatosti. Schémata hlavních napětí. Deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. Intenzita napětí. Grafické řešení intenzity napětí různými metodami. Ukazatel stavu napjatosti. Stavy napjatosti ( lineární, plošný, prostorový). Vznik plastické deformace při jednoosém (víceosém) působení síly. Hypotézy plastické deformace. Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. Deformace tvářeného tělesa. Deformační rychlost. Tenzorové vyjádření deformace, deformační rychlosti, schémata deformací. Vztahy mezi napětím a deformací. Pružná deformace. Pružně-plastická deformace. Velké plastické deformace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.