652-0903/02 – Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa (D-TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy vysokopecní výroby - základní principy technologie výroby železa - technologické a ekologické aspekty výroby surového železa

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí o technologii výroby surového železa ve vysoké peci, na problematiku řízení vysokopecního procesu, využití inovativních postupů při výrobě surového železa s využíváním dalších paliv, dále na ekologické aspekty výroby surového železa, moderní bezodpadové technologie a aplikace BAT při výrobě surového železa.

Povinná literatura:

BILÍK, J., et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. PUSTĚJOVSKÁ, P. and E. KARDAS. Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí (Odzysk energii w odniesieniu do środowiska). Monografie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET, Ostrava: AMOS repro, spol. s.r.o., 2014, 100 s. ISBN 978-80-248-3383-5. CAVALIERE, P., et al. Ironmaking and Steelmaking Processes. Greenhouse Emissions, Control, and Reduction. 1st ed. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-39527-2.

Doporučená literatura:

BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. ISBN 80–248–0179–5. LEGEMZA, J., et al. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice: TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. KADULOVÁ, J. and ŠTOFKO, M. Environmentálne technologie pro hutníkov. Košice: EQULIBRIA, s.r.o. 2006. ISBN 80-8073-496-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technologické aspekty výroby surového železa. Výroba železa ve vysoké peci. Technologické poruchy vysokopecního chodu. Technologie injektáže náhradních paliv do nístěje vysoké pece. Čištění vysokopecního plynu, využití produktů čištění. Plynné, tekuté a tuhé znečišťující látky vznikající při výrobě surového železa, jejich využití v rámci metalurgického cyklu. Modifikace stávajících průmyslových pochodů výroby železa – nové a inovované technologie. Srovnání jednotlivých pochodů z pohledu ekologie. Ekologické aspekty využití kovonosných odpadů při výrobě surového železa. Moderní bezodpadové technologie a aplikace BAT při výrobě surového železa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.