652-0904/03 – Kování (KOD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat základní postupy kování kovových materiálů. Identifikovat vstupní polotovary pro kování volné a zápustkové kování. Student bude umět formulovat základní rovnice pro výpočet sil a energie při kovacích operacích. Zvolit optimální postupy kování kovových produktů. Student bude umět navrhnout optimalizovaný tvar dutiny zápustky při zápustkovém kování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Význam, vlastnosti a použití kovaných výrobků. Přehled vyráběného sortimentu a jeho členění. Zvláštnosti výrobních technologií a postupů uplatňovaných při kování kovových materiálů. Tvářecí stroje a nástroje. Tváření práškových kovů, tepelné zpracování a povrchová úprava kovaných výrobků. Ekologické problémy spojené s kováním.

Povinná literatura:

HAŠEK, V. et al. Kování. Praha: SNTL, 1965. ALTAN, T., G. NGAILE, and G.SHEN. Cold and Hot Forging. Fundamentals and Applications. Ohio: ASM International, 2005. ISBN 0-87170-805-1. GREGER, M. Kování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. CAMPBEL, F.C. Metals Fabrication. Ohio: ASM International, 2013. ISBN 978-1-62708-018-7.

Doporučená literatura:

Nové technologie kování: 6. kovárenská konference: sborník přednášek: Nové Město na Moravě, 15.-16. května 2007. Svaz kováren České republiky. ISBN 9788023989380. SOMMER, B. Technologie kování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1978.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v kování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Kovárny a výbava, kovatelnost, rozdělení kování. Plastická deformace, deformace, deformační rychlost. Komplexní stavy napjatosti a zákonitosti toku materiálu. Tření a mazání. Teplota a přestup tepla Principy kovacích strojů pro kování za studena a za tepla. Proces návrhu tvaru zápustek. Kování za studena a za zvýšených teplot. Modelování kování. Problematika výroby zápustek Vady zápustek při kováí za studena a za zvýšených teplot Termomechanické kování. Přesné kování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.