652-0905/03 – Metalurgická tvařitelnost (MT_PhD)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KUN186 doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět zkoumat a matematicky popsat aspekty deformačního chování kovových materiálů při objemovém tváření za studena i za tepla. Student bude schopen aplikovat tyto znalosti při zvyšování tvařitelnosti a využívání strukturního potenciálu tvářených materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické poznatky o materiálových i termomechanických faktorech ovlivňujících tvařitelnost kovových materiálů. Pozornost je věnována zejména fyzikálním metodám zkoušení tvařitelnosti za tepla.

Povinná literatura:

ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. Praha: Aleko, 1995. ISBN 80-85341-45-X. DIETER, G.E., H.A. KUHN and S.L. SEMIATIN. Handbook of Workability and Process Design. Materials Park: ASM International, 2003. ISBN 0-87170-778-0. HADASIK, E. and I. SCHINDLER, ed. Plasticity of metallic materials: deformation behaviour, structure development, testing, modeling. Gliwice: Publishers of the Silesian University of Technology, 2004. ISBN: 83-7335-197-3. MANDZIEJ, S.T. Physical simulation of metallurgical processes. Materiali in tehnologije / Materials and technology. 2010, 44(3), 105-119. ISSN: 1580-2949.

Doporučená literatura:

BANABIC, D., ed. Formability of metallic materials: plastic anisotropy, formability testing, forming limits. Berlin: Springer, 2000. ISBN 3-540-67906-5. SCHINDLER, I. a P. KAWULOK. Aplikační možnosti plastometru Gleeble 3800 se simulačním modulem Hydrawedge II na VŠB-TU Ostrava. Hutnické listy, 2013, 66(4), 85-90. SCHINDLER, I. and J. BOŘUTA. Utilization Potentialitites of the Torsion Plastometer. Katowice: Silesian Technical University, 1998. ISBN 83-910722-0-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, referát na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování referátu na základě studia cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Materiálové základy objemového tváření kovových materiálů za tepla a za studena. Metodika komplexního výzkumu tvařitelnosti za tepla. Plastometry (simulátory deformace za tepla) a další laboratorní zařízení pro studium deformačního chování. Charakteristika, porovnání a využitelnost fyzikálních metod výzkumu tvařitelnosti Standardní a speciální aplikační možnosti simulátoru deformací za tepla Gleeble. Vliv chemických a strukturních činitelů na tvařitelnost. Vliv termomechanických činitelů na tvařitelnost (vč. deformační historie). Matematický popis zpevňování a deformačních odporů. Matematický popis tepelně aktivovaných procesů spjatých s tvářením. Vztah mezi strukturními a mechanickými vlastnostmi tvářeného materiálu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.