652-0909/02 – Lití a krystalizace oceli (LitKrO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět demonstrovat zákonitosti probíhající při odlévání a tuhnutí oceli - student bude schopen formulovat mikrosegregační a makrosegregační děje v oceli - student bude schopen charakterizovat vady ingotů i plynule litých předlitků

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je koncipován se záměrem pochopení základních zákonitostí a dějů probíhajících při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli. Dále je předmět zaměřen na homogenní a heterogenní nukleace krystalů, mikrosegregační a makrosegregační děje, vady ingotů a plynule litých předlitků, teoretické a technologické aspekty při odlévání oceli do kokil i na zařízení pro plynulé odlévání.

Povinná literatura:

BÖHM, Z. aj. Plynulé lití oceli, Praha: SNTL, 1992. ISBN 80-03-00661-9. ŠMRHA, L. Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, Praha: SNTL, 1983. DOLEJŠÍ, Z. aj. Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka 42/1. Praha: TEVÚH, 1987. DOLEJŠÍ, Z. aj. Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka 42/2. Praha: TEVÚH, 1988. CRAMB, A. The Making, Shaping and Treating of Steel: Casting Volume. 11th ed., Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 2003. ISBN 0930767047.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Sborníky konferencí: METAL. Sborníky konferencí: IRON AND STEELMAKING.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zařízení odléváren. Rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, uklidněná, polouklidněná a neuklidněná ocel. Žárovzdorné materiály při odlévání oceli, vlastnosti materiálů. Možnosti hodnocení vlastností a odolností žárovzdorných materiálů vůči roztaveným kovům a struskám. Odlévání oceli do kokil, lití horem, lití spodem. Chování oceli v pánvi. Krystalizace oceli. Tuhnutí oceli, zákonitosti, tuhnutí hlavové části ingotu. Struktura ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. Mikrosegregace, makrosegregace. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. Odlévání velkých ingotů. Čistota a jakost ingotů, vady. Pochod VIC. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. Konstrukce zařízení ZPO. Rozdělení ZPO, vertikální, horizontální. Primární, sekundární a terciální zóna chlazení. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, ovlivňující faktory. Mezipánvová metalurgie. Vady plynule litých odlitků. Perspektivy, nové směry v odlévání tenkých předlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.