652-0910/02 – Teorie výroby surového železa (D-TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - teoretické principy výroby surového železa a vysokopecní výroby železa - termodynamiku a kinetiku dějů a procesů probíhajících při výrobě surového železa - tepelnou stránku probíhajících procesů

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí o vysokopecní vsázce a její přípravě: spékání, peletizace, briketace, o trendech v oblasti funkce koksu a ukazatelů kvality koksu, vsázkového profilu a systému řízení distribuce materiálu, termodynamických, kinetických a tepelných procesech v kohezivní a oxidační zóně vysoké pece, o vysokopecní strusce, odsířování ve vysoké peci, nauhličování surového železa.

Povinná literatura:

HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4. BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. ISBN 80–248–0179–5. GHOS, A. and A. CHATTERJEE. Ironmaking and steelmaking: theory and practice. New Delhi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8.

Doporučená literatura:

KRET, J. Mikrotextura hutních surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0531-6. BUDZIK, R. Rudy hematytowe, magnetytove i tytanomagnetytowe w procesie spiekania. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2010. ISBN 978-83-87745-43-1. KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0552-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vysokopecní vsázka a její příprava: spékání, peletizace, briketace. Trendy v oblasti funkce koksu a ukazatelů kvality koksu. Vsázkový profil a systém řízení distribuce materiálů: profil vysoké pece a pohyb materiálů a plynu. Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v kohezivní a oxidační zóně vysoké pece. Vysokopecní struska. Odsiřování ve vysoké peci, nauhličování surového železa. Výzvy v oblasti vysokopecní výroby železa : faktory ovlivňující produktivitu vysokých pecí, faktory ovlivňující spotřebu koksu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.